Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Arbejdsmiljøorganisationen består af 9 arbejdsmiljøgrupper:

  • Arbejdsmiljøgruppe 1: Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121
  • Arbejdsmiljøgruppe 2: Laboratorier i bygning 1130 i Biokæden
  • Arbejdsmiljøgruppe 3: Laboratorier i bygning 1131 i Biokæden
  • Arbejdsmiljøgruppe 4: Laboratorier i bygning 1 (3131) i Forskerparken
  • Arbejdsmiljøgruppe 5: Laboratorier i bygning 3 (3133) i Forskerparken
  • Arbejdsmiljøgruppe 6: Laboratorier i bygning 5 (3134) i Forskerparken
  • Arbejdsmiljøgruppe 7: Laboratorier i bygning 6 (3132) i Forskerparken
  • Arbejdsmiljøgruppe 8: MBG Foulum
  • Arbejdsmiljøgruppe 9: MBG Flakkebjerg

Hver arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsmiljørepræsentant (valgt af og blandt det teknisk og administrative personale) og en arbejdslederrepræsentant (videnskabelig medarbejder - udpeget af institutledelsen).

Arbejdsmiljøgruppe 1 - Kontorer, værksteder og undervisningslokaler 1120/1121
Arbejdsmiljøleder: Magdalena Pyrz; Arbejdsmiljørepræsentant: Henrik Hartvig Kolmos

Arbejdsmiljøgruppe 2 - Bygning 1130:
Arbejdsmiljøleder: Erik Ø. Jensen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla Birk Henriksen (2. etage) og Dorthe C. Riishøj (3. og 4. etage) + bygning 1135, 1. etage.

Arbejdsmiljøgruppe 3 - bygning 1131:
Arbejdsmiljøleder: Erik Ø. Jensen; Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulla B. Henriksen (3. etage), Claudia Scheffler (4. etage), Mette Hoffmann Asmussen (5. og 6. etage)

Arbejdsmiljøgruppe 4 - bygning 1 (3131):
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentant. Anni Christensen (2. og 3. etage)

Arbejdsmiljøgruppe 5 - bygning 3 (3133):
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Lise Møller Fogh (2. etage) og Pernille Rimmer Noer (3. etage)

Arbejdsmiljøgruppe 6 - bygning 5 (3134):
Arbejdsmiljøleder: Jens Stougaard; Arbejdsmiljørepræsentanter: Tania Aaquist Nielsen (0. etage), Maria Vinther (1. etage) og Dorthe Bødker Jensen (2. etage)

Arbejdsmiljøgruppe 7 - bygning 6 (3132):
Arbejdsmiljøleder: Niels Sandal; Arbejdsmiljørepræsentanter: Susanne Vends (0. etage), Karen Margrethe Nielsen (1. etage) og Anna Marie Nielsen (2. etage)

Arbejdsmiljøsgruppe 8 - MBG Foulum
Arbejdsmiljøleder: Goutam Sahana; Arbejdsmiljørepræsentant: Uafklaret

Arbejdsmiljøsgruppe 9 - MBG Flakkebjerg:
Arbejdsmiljøleder: Per Gregersen, Arbejdsmiljørepræsentant: Lis Bagenkop Holte


De daglige ledere af arbejdsmiljøarbejdet:

Arbejdsmiljøudvalget

65702 / i31