Sikkerhedskursus

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Førstehjælpskurset udbydes to gange årligt, sommer og vinter
 • Laboratorieadfærd udbydes fire gange om året (første dag i hvert kvarter)
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet!
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis(se nedensfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

 

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes 

af studerende på 3. årgang.

 

Kursusbeskrivelse for sikkerhedskursets to moduler

Laboratorieadfærd

Datoen for næste kursus er den 30. marts 2017

Tilmelding til kurset

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Førstehjælp

Datoen for næste kursus er den 18. april 2017

Tilmelding til kurset

7 timers grundkursus ved Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.

Til Førstehjælpskurset bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.