Sikkerhedskursus

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Kurset i ulykkeshåndtering udbydes to gange årligt
 • Laboratorieadfærd udbydes fire gange om året (første dag i hvert kvarter)
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet!
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis(se nedensfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

 

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes 

af studerende på 3. årgang.

 

Kursusbeskrivelse for sikkerhedskursets to moduler

Laboratorieadfærd

Når datoen for næste kursus foreligger, vil den fremgå af denne hjemmeside

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Kursus i ulykkeshåndtering

-tidligere Førstehjælpskursus

Så snart datoen for næste kursus er fastlagt, vil den fremgå af denne side

7 timers grundkursus ved instruktør fra Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.

Til kurset i ulykkeshåndtering bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.

65710 / i31