You are here: AU  Staff Departments  Department of Molecular Biology and Genetics Support at ST/AU Support at the Studies Administration

Support at the Studies Administration

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

  • Praktisk hjælp i forbindelse med undervisningsmaterialer – Sofie L.A. Gravesen
  • Praktisk hjælp i forbindelse med eksamensopgaver – Sofie L.A. Gravesen
  • Tilmelding til kurser og eksamen – Tina Veirup
  • Oprettelse og vedligehold af kursusbeskrivelser – Tina Veirup
  • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Tina Veirup
  • Kursusevalueringer – Tina Veirup
  • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Tina Veirup
  • Fremsendelse og modtagelse af protokoller til eksamen inkl. protokoller for bachelorprojekter og specialer  – Tina Veirup
114653 / i31