Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Molekylærbiologi og Genetik HR Ferie, sygdom og barsel

Ferie, sygdom og barsel

Registrering af ferie for ferieåret 2016-2017

Gælder månedslønnede medarbejdere ved Molekylærbiologi og Genetik i Aarhus
(VIP, TAP, ph.d.-studerende (ekskl. del A-stud.)

Gælder ikke for udenlandske medarbejdere ansat efter samtidighedsferieordning

I henhold til AU’s ferieretningslinjer kan ferieplanlægningen for det nye ferieår påbegyndes fra februar (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/).

Som et nyt tiltag vil instituttet foretage en forhåndsregistrering af 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.

Hvis du har optjent fuld ferieret, vil det blive registreret, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger:

Ferie:

  • 3 uger i juli (uge 28-30 inkl.)
  • 1 uge i efterårsferien (uge 42)
  • 1 uge omkring jul (22.-23. december og 27.-29. december).

Særlige feriedage:

  • 2 dage i vinterferien (uge 7)
  • 3 dage før påske.

For nyansatte medarbejdere, der har optjent delvis ferieret, vil der ligeledes under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner blive registreret afvikling af feriedage efter ovennævnte principper.

Der vil ske forhåndsregistrering i april måned.

Ferieskema

Du kan ændre ovennævnte ferietidspunkter ved i ferieskemaet ved at anføre dine ønsker om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage i ferieskemaet og aflevere/fremsende det til Dorte Abildskov da@mbg.au.dk i Forskerparken senest tirsdag d. 20. december 2016.

Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det.

For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at en forholdsmæssig del af den optjente ferie så vidt muligt afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste foresatte.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorte Abildskov da@mbg.au.dk

Ferie - retningslinjer og skemaer

Har du brug for vejledning om reglerne for ferie (se også information nedenfor), så kontakt Dorte Abildskov på e-mail: da@mbg.au.dk eller tlf. 871 55486.


Bemærk,

  • at al ordinær ferie og særlige feriedage inkl. ordinære feriedage og særlige feriedage overført fra tidligere ferieår, som udgangspunkt skal afvikles inden for det aktuelle ferieår (1. maj–30. april), dette gælder dog ikke samtidighedsferie,
  • og at tidsbegrænsede ansatte, herunder ph.d.-studerende, inden fratræden skal afholde så meget som muligt af den optjente ferie, som der er hjemmel til i Ferieloven. For medarbejdere på samtidighedsferie gælder, at al ferie afholdes inden fratræden. Planlagt ferie skal godkendes af nærmeste foresatte.

Alle bedes planlægge deres ferie i henhold hertil.

Det er også muligt selv at tjekke egen feriestatus på mit.au.dk/selfservice/

Sygefravær, barns sygdom og omsorgsdage

MBG Aarhus:

I forbindelse med sygdom og anden fravær skal du kontakte din gruppeleder og/eller kollegaer enten via telefon eller e-mail. Når du vender tilbage, skal du udfylde nedenstående skema og returnere det til Dorte Abildskov, MBG, Forskerparken.

MBG Foulum/Flakkebjerg:

I forbindelse med sygdom og anden fravær skal du kontakte din gruppeleder og/eller kollegaer enten via telefon eller e-mail. Når du vender tilbage, registreres fraværet i ProMark.