Foulum/Flakkebjerg

Formular - Foulum og Flakkebjerg

oplysninger_nyansatte_mfl

Personoplysninger
Medarbejdertype
Oplysninger om ophold
Er instituttets accept af gæsteopholdet nået*
Tilhørsforhold
Tilhørsforhold*
Stillingskategori *
Geografisk tilhørsforhold*
AU-mail
Skal der oprettes AU-email?*
Skal denne email tilknyttes relevante distributionslister?*
PC
Husk at PC tidligst er til rådighed 7 dage efter formularen er afsendt!

Der skal være PC til rådighed*
Hjemkøb ny PC
Projekt-/akt.nr. og opretter-info
Evt. hjemkøb og opsætning udføres af:*
110009 / i31