Registrering/skrotning af udstyr

Registrering af udstyr ("anlæg")

Anlægsregistreringer bliver varetaget af AU Regnskab, Kreditor.
Proceduren bliver som beskrevet nedenfor.

I forbindelse med køb, hvor det vurderes af AU regnskab, at der kan være tale om anlægsregistrering, vedhæftes anlægsregistreringsskema i Indfak.

Hvis der er tale om en vare, som ikke skal anlægsregistreres, noteres det i kommentarfeltet med en kort bemærkning som eksempelvis ”skal ej anlægsregistreres".  Er varen købt igennem AU-it, og hvor beløbet er under 25.000 kr., er anlægsregistreringen foretaget. Hvis dette er tilfældet noteres i kommentarfeltet "tyverimærkning foretaget". Fakturaprocessen fortsætter herefter på almindelig vis.

Institutlederen har besluttet, at der fremover skal ske registrering af anlægsaktiver med en an­skaffelsespris på mindst kr. 100.000 (ekskl. moms). Herudover har universitetet fastlagt, at alle "let-omsættelige" aktiver skal registreres med en an­skaffelsespris på mindst kr. 3.000,- ( ekskl. moms).

Procedure for anlægsregistrering :

 • Fakturamanager vedhæfter anlægsskemaet i Indfak og sender til rekvirent med anmodning om, at anlægsskemaet udfyldes.
 • Rekvirenten udfylder med alle relevante informationer og vedhæfter det opdaterede skema i indfak.
 • Husk at påføre AU-reg.nr. Der skal ikke udfyldes et Navision Anlægsnummer.
 • Under Fritekst 1 påføres den ansvarlige gruppe og indkøberen.
 • Under Fritekst 2 anføres navn på firmaet, hvor produktet er købt.
 • Under Fritekst 3 anføres købsprisen og købsdatoen.
 • AU-reg. nr. på labels hentes i Forskerparken i kopirummet (bygn. 3130, første etage) i Biokæden i sekretariatet.
 • Herefter skal fakturaen varemodtages
 • Der vælges en disponent i AU Regnskab, Kreditor, som efterfølgende sørger for at anlægget registreres i Navision
  Hvis der er tale om en vare, som ikke skal anlægsregistreres, noteres det i kommentaren, og fakturaprocessen fortsætter på almindelig vis.

Afmelding af udstyr ("anlæg")

Afmeldingsskemaet (se under anlæg) udfyldes af den medarbejder, der kasserer/skrotter udstyret.

Skemaet sendes til og opbevares hos Anette Kjems, der af institutlederen har fået delegeret kompetence til at godkende afmeldingen, inden registrering i NS-Anlæg.


Se hvordan du kommer af med it-udstyr, kaffemaskiner, batterier, glas mv.

FORSKERPARKEN

 • El-skrot: 
  Placeres i jerngitterburet i kælderen i bygning 3 (3133) (det tidligere kølerum).
  Gælder alt, der bruger strøm, uanset om det er en timer til batterier eller en centrifuge på 230V: computere, skærme, ledninger, kaffemaskiner, mikrobølgeovne, mv.
  Husk at sørge for, at computeren - eller især instrumentet - er rengjort og sikker at transportere.
 • Lysstofrør og elsparepærer
  Placeres i den blå container i kælderen i bygning 3 (3133) (det tidligere kølerum)
 • Batterier
  Placeres i batteriboksen i kopirummet
 • Jern/glas
  Placeres i container i cykelskuret
 • Papir/pap
  Placeres i containeren på parkeringspladsen
 • Andet brændbart (inkl. CD'er mv.)
  Placeres i containeren på parkeringspladsen

BIOKÆDEN

 • El-skrot
  Placeres i gitterburet ved affaldsrummet lokale 148/1135.
  Gælder alt, der bruger strøm, uanset om det er en timer til batterier eller en centrifuge på 230V: computere, skærme, ledninger, kaffemaskiner, mikrobølgeovne, mv.
  Husk at sørge for, at computeren - eller især instrumentet - er rengjort og sikker at transportere
 • Lystofrør og elsparepærer
  Skiftes af "de blå mænd", se kontaktoplysninger ved elevatoren.
 • Batterier
  Placeres i beholdere ved indgangene til bygning 1130 og 1131 mærket batterier eller i den blå tønde ved siden af gitterburet ved 148/1135.
 • Jernskrot
  Afleveres på værkstedet, hvor de har en container.
 • Glas:
  Placeres i glascontaineren ved lokale 148/1135.
 • Papir/pap:
  Lægges i poserne opsat på gangene, større ting (kasser) sættes ved elevatorerne og hentes af "de blå mænd".
  Container findes udenfor bygning 1131 ved parkeringspladsen.
 • Andet brændbart/alm. affald:
  Lægges i poserne opsat på gangene. Container findes udenfor bygning 1131 ved parkeringspladsen.

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Aarhus Kommune vedrørende bortskaffelse af computer/elektronik-affald samt skrottede instrumenter. Alt apparatur/computere bliver transporteret til en af kommunens modtagelsespladser, hvor det modtages til genanvendelse eller destruktion.

65749 / i31