VPN adgang

Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af AU's services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på universitetets netværk.

Via VPN forbindelsen vil du få adgang til internet, print, online tidsskrifter og videnskabelige artikler, som man normalt kun har adgang til via Eduroam. Har du brug for at få adgang til mere specifikke og interne ressourcer bedes du henvende dig til din lokale IT-support.

Adgang

Du skal henvende dig til din lokale IT-support for at få adgang til VPN - remote.au.dk.

Vejledninger til AU-ACCESS (Universal VPN)

Se hvad du gør, når du har installeret remote.au.dk


Vejledning for dem der tidligere havde VPN-adgang via den gamle vpn.au.dk (MOLBIOL), der nu er nedlagt:

åben VPN, som du normalt plejer.

I dette vindue skriver du: remote.au.dk/st

og logger på med:

auxxxx@uni.au.dk og dit password til: mit.au.dk

CLC-licensserver

I samme omgang nedlægges den gamle CLC-licensserver og alle der har skrevet ip-nummeret fast ind i ”licens server settings” skal rette til: clclicsrv.uni.au.dk

Se hvordan man retter settings.

113203 / i31