Parkering i Universitetsparken

Parkeringsområde og registrering af bil

Parkeringsområde "Parken, den sydvestlige del" omfatter:

De to parkeringspladser ved bygning 1130 (Biokæden), parkeringspladserne med indkørsel via Ny Munkegade mellem bygningerne 1520, 1530, 1540 og 1550, den midlertidige grus-parkering syd for bygning 1540 samt grønnegården ved bygning 1610 (Tandlægeskolen). Der vil være skilte på alle områderne.

Du kan oprette en parkeringstilladelse til ét parkeringsområde, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Parkeringstilladelsen gælder kun til det parkeringsområde, hvor den er oprettet, og ikke til øvrige områder. Parkeringstilladelsen gælder ikke til gæstepladserne, hvor der er skiltet med tidsbegrænsning på 4 timer.

Sådan registrerer du din bil

Når du har trykket på registrering af din bil, skal du indtaste:

AU tjenestebiler og håndværkere

  • AU tjenestebiler med ”Aarhus Universitet”/AU-logo påført bilen
  • biler tilhørende håndværkere og andre virksomheder med ærinde til/arbejde på AU (bilen skal være påført firmanavn og CVR-nummer).

er undtaget parkeringsbestemmelserne, og kan frit parkere på områderne (dog max. 4 timer i arealer med tidsbegrænsning på 4 timer).

Læs mere på www.au.dk/parkering.

Sådan opretter du en parkeringstilladelse til en gæst

Får du besøg af en gæst, der ikke har en parkeringstilladelse eller ikke er ansat ved AU, har din gæst to parkeringsmuligheder i områderne:

  • Pladser med en tidsbegrænsning på 4 timer reserveret til gæster. OBS på skiltning! (kræver ingen registrering – Men husk p-skive).
  • Pladser i øvrige zoner (kræver gæsteparkeringstilladelse)

Som AU-medarbejder kan du nu oprette gæsteparkeringstilladelser på følgende to måder:

  1. Log ind på samme måde som ved parkeringstilladelser til medarbejdere via siden Digital Parkering. Når du er logget ind, vælg fanen ”Gæster,…” og indtast gæstens registreringsnummer. Du modtager en mail med bekræftelse på, at gæsteparkeringstilladelsen er oprettet. Gæsteparkeringstilladelsen kan kun oprettes til indeværende dag og gælder frem til midnat.
  2. Gæsten (eller du) kan oprette en gæsteparkeringstilladelse via iPad’en i lokale 308, bygn. 1130 (i varemodtagelsen). Der gælder de samme vilkår for denne parkeringstilladelse som for ovenstående.

Nedenstående er undtaget parkeringsbestemmelserne og kan frit parkere på områderne (dog max. 4 timer i arealer med tidsbegrænsning på 4 timer).

  • AU tjenestebiler med ”Aarhus Universitet”/AU-logo påført bilen
  • Biler tilhørende håndværkere og andre virksomheder med ærinde til/arbejde på AU (bilen skal være påført firmanavn og CVR-nummer).

HUSK ALTID:
Gæsteparkeringstilladelsen gælder kun på de ”almindelige” pladser og ikke til pladserne, hvor der er skiltet med tidsbegrænsning på 4 timer, da tidsbegrænsningen på de 4 timer gælder, uanset om der er oprettet en gæsteparkeringstilladelse!

112806 / i31