AURUS

Adgang til AURUS

AURUS (= AU Rejse- og UdgiftsafregningsSystem)

er et fælles standardsystem for hele Aarhus Universitet til afregning af rejseudgifter og andre udgifter (udlæg).

Mulighed for færre afregninger i AURUS

Fra 1. januar 2017 bliver det muligt at samle flere udgifter på en afregning i AURUS. Det er et led i Økonomis besparelsesplaner, der kan spare tid for både medarbejder og Økonomi.

Det giver således mulighed for at vente med afregning, til en rejse er afsluttet, og alle udgiftsbilag er samlet (taxa, parkering, andre rejseomkostninger).
Andre typer udgifter kan også samles i en afregning. Man skal blot huske at påføre kontostrengen ud for de enkelte udgifter.

De nye procesgange bliver fra 1.1.17:

  • Anbefaling om at samle rejseudlæg på samme kontostreng over en periode, fx 3 mdr.
  • Anbefaling om at samle andre typer udgifter i en afregning, hvor de forskellige kontostrenge påføres
  • Fra AURUS kommer der automatiske meddelelser hver 14. dag, uanset hvornår en transaktion er foretaget
  • Hvis der ikke er foretaget afregning efter 180 dage (6 mdr.), vil der ske henvendelse fra instituttets side med en frist for afregning på 14 dage.
  • Hvis afregning derefter ikke er foretaget, meddeler instituttet Rejseenheden, at der skal ske løntræk.
65769 / i31