Hoteller

Hotelaftaler

AU og staten har indgået forskellige aftaler, som du skal benytte dig af.

Aftalerne er obligatoriske.

Ved bestilling af hotelværelse oplyses:

  • dit navn og institut
  • gæstens navn og ankomst-/afrejsetidspunkter (hvis gæsten kommer efter kl. 18, skal dette oplyses, da du ellers kan risikere at miste bookingen, hvis hotellet er fuldt booket)
  • at de skal sende os regningen online (via IndFak)
  • instituttets EAN-numre:
    MBG-Aarhus: EAN nr. 5798000419964 (og undertiden også stedkode: 2802)
    MBG-Foulum og Flakkebjergs EAN nr. 5798000877443 (stedkode: 2802)

De fleste hoteller kan sende en bekræftelse via e-mail, som man kan videresende til gæsten (kan fås på engelsk, hvis man ønsker dette).

65772 / i31