Post og kurer

Kurer

Der er lavet en aftale med DAMCO om kurerforsendelse (også pakker på tøris). Damco har aftaler med forskellige kurerfirmaer, og deres valg af firma afhænger af destinationslandet og priser. Ønskes en bestemt kurer, afkrydses dette på bestillingssedlen nedenfor.

Proceduren for forsendelse er følgende:

 1. Udfyld denne bestillingsseddel om afhentning. Gem bestillingssedlen med dit navn, e-mail eller telefonnummer (fx andreas Jensen.doc, andj@mbg.au.dk.doc eller 40114807.doc)
 2. Send bestillingssedlen til denmarkcourier@damco.com
  senest kl. 13:30.

  Damco will derefter sende dig en label, manifest, toldpapirer og et trackingnummer.

  Før du lægger pakken til forsendelse, gør du følgende:
 • Print label og sæt den på pakken
 • Print og underskriv manifest og læg den sammen med pakken
 • Print og underskriv toldpapirerne, og læg dem sammen med pakken
 • Hvis pakken skal sendes til lande uden for EU så vedlæg ligeledes en proforma faktura med MBG stempel (findes i kopirummene) og underskrevet med angivelse af indhold og værdi.
 • Hvis pakken indeholder batterier, udfyldes og vedlægges ligeledes batteriformularen (sidste side).
 • I forbindelse med pakker med tøris (se vejledning for forsendelse med tøris) udfylder man ovennævnte bestillingsseddel (og afkrydser feltet "express-tøris").
  Uden på selve pakken skal man huske at skrive navn og telefonnummer på modtager, samt hvor meget tørisen vejer samt sætte den relevante mærkater på (se ovenstående regler). Mærkaterne findes: Forskerparken: i bygning 3130, lokale 103, og Biokæden: i bygning 1130, lokale 311, 3. etage.
  Kurerfirmaerne anbefaler, at man sætter flamingokassen ned i en almindelig papkasse for bedre beskyttelse.
  Ved forsendelse med tøris til USA anbefales det at afsende pakken først på ugen (helst mandag, evt. tirsdag), da transittiden er 2-3 arbejdsdage.
 • En gul post-it seddel med "Damco" hæftes på forsendelsen
 • Forsendelsen lægges i:

  - Forskerparken: bygning 3130, 1. etage (lokale nummer 103), Vareindleveringen - eller
  - Biokæden: bygning 1130, 3. etage (lokale nummer 311), Vareindleveringen

Labels til tørispakker

Labels til tørisforsendeler (klik på billedet, højreklik og udprint).

Ekstern post

Frankering af breve og pakker foregår centralt på AU af afdelingen for Intern Post. Man lægger sit brev (pakke) på hylden ”Ekstern post” ved instituttets posthylder. Posten bliver derefter samlet i AU’s centrale administration, der frankerer og sender denne samme dag.

For at blive sendt samme dag skal breve og pakker allerede være klar ca. kl. 9.30 i Forskerparken og ca. kl. 9 i Biokæden. Hvis du ikke når det om morgenen, kan du også aflevere disse om eftermiddagen på Intern Posts kontor (se under Postruter).

Man kan også sende breve/pakker til Flakkebjerg og Foulum via Intern Post, der indsamler post til disse lokationer og sender det samlet.


Almindeligt brev udbringes tre til fem hverdage efter indlevering til PostNord.

 • Breve afleveret til Intern Post mandag eller tirsdag udbringes fredag.
 • Breve afleveret til Intern Post onsdag, torsdag eller fredag udbringes onsdag ugen efter.

Hvis det er absolut nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter, kan det sendes som et Quickbrev. Du skal skrive ’Q’ øverst midt på konvolutten, så sørger Intern Post for resten. Men vær opmærksom på, at det er dyrt – et Quickbrev på op til 100 gram koster 27 kr.

Særlige forsendelser

Intern post

Intern post (AU)

Intern forsendelse på AU: AU's posttjeneste afhenter og afleverer intern post i Biokæden ca. kl. 9. og i Forskerparken ca. kl. 9.30.

Samtidig tager de pakker og ekstern post med til frankering og forsendelse.

Intern Posts hjemmeside.

65775 / i31