Administration

MBG's sekretariat tilbyder administrativ hjælp (hovedsageligt til senior VIP) inden for følgende områder:

Administrative systemer

 • Blackboard – vejledning i brug – Line L. Dvinge
 • AURUS - hjælp med rejseafregninger – Line L. Dvinge
 • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer – Line L. Dvinge/Birgit Fisker
 • IDM/PURE - opsætning/rettelser af personer i PURE – Sofie L.A. Gravesen/ Birgit Fisker
 • Webshop – hjælp til opsætning af webshop – Line L. Dvinge/ Birgit Fisker

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Praktisk hjælp med undervisningsmaterialer – Sofie L.A. Gravesen
 • Praktisk hjælp med eksamensopgaver – Sofie L.A. Gravesen
 • Registrering af kurser og eksamener – Tina Veirup
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser – Tina Veirup
 • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Tina Veirup
 • Kursusevaluering – Tina Veirup
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Tina Veirup
 • Forsendelse og modtagelse af eksamensprotokoller, inkl. protokoller for bachelorprojekter - og speciale  – Tina Veirup
 • Ph.d.-administration – Line L. Dvinge (og Camilla Steen Møller, Charlotte Kahlen Steffensen,  Rikke J. Ljungmann)
 • Studiepladser for studerende – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov

Rejser

Booking af lokaler og hoteller

Hvis tiden tillader det, kan sekretærerne (se listen til højre) hjælpe med at booke lokaler og hoteller samt bestille mad og drikkevarer til møder, eksamener, seminars, mv.

Kjeldgaard Lectures og Brian Clark Biotech Lectures

 • Sofie L.A. Gravesen

Instituttets årsmøde

 • Lisbeth Heilesen

Infrastruktur

 • Fravær - informer Birgit Fisker /Dorte Abildskov
 • Ferie, sygdom, barsel, etc. – vejledning og registrering – Dorte Abildskov
 • Kontorartikler - bestilling/opfyldning – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Fotokopimaskiner - vedligehold/påfyldning – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Filmdosimetre, fordeling/forsendelse – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Telefoner - bestilling/fejlmelding/beskatning – Dorte Abildskov/Lotte Tind
 • Arbejdsmiljø – Line L. Dvinge
 • Planlægning/gennemførelse af receptioner i forbindelse med jubilæer, pensionering mv. – Dorte Abildskov/ Birgit Fisker

Nye medarbejdere

 • Introduktionsmateriale til nye medarbejdere – Dorte Abildskov
 • Adgangskort/nøgler Dorte Abildskov/Sofie L.A. Gravesen
 • Registrering af institut e-mail adresser (@mbg.au.dk) – Sofie L.A. Gravesen/ Birgit Fisker
 • Tilføjelser/rettelser af personerprofiler i IDM/PURE profile – Sofie L.A. Gravesen/ Birgit Fisker
 • E-mail distributionslister – Sofie L.A. Gravesen/ Birgit Fisker

Økonomi

 • Timelønning – forberedelse af ansættelse og betaling (SLS) – Sofie L.A. Gravesen

Forskningsstøtte (Mette Kirkegaard)

Støtte til kommunikation og formidling (Lisbeth Heilesen)

Udvalgssekretærer

Udvalg:

Sekretær:

Byggeudvalg

Line Dvinge

Arbejdsmiljøudvalg

Line Dvinge

Institutforum

Sofie L. Gravesen

Sandbjerg

Dorte Abildskov

LSU

Lotte Tind

Ledelsesgruppen

Lotte Tind

Ph.d.-programudvalg

Line Dvinge

Forskningsudvalg

Mette Kirkegaard

Myndighedsbetjeningsudvalg

Johanna Höglund

Seminarudvalg

Sofie L.A. Gravesen

Uddannelsesudvalg

Tina Veirup

Fysisk placering

 • Dorte Abildskov, Forskerparken
 • Birgit Aagaard Fisker, Foulum
 • Line Ljungqvist Dvinge, Biokæden og Forskerparken (tirsdag og onsdag)
 • Sofie L.A. Gravesen, Biokæden
 • Lotte Tind, Forskerparken og Foulum
 • Bende Astrup, Flakkebjerg
 • Tina Veirup, ST-Studiesekretariatet
65777 / i31