Laboratorier (laboranter)

Nedenfor kan du se den geografiske fordeling af laboranterne:

Laboranterne er normalt tilknyttet en bestemt videnskabelige medarbejder eller forskningsgruppe. Som udgangspunkt har hver fastansat videnskabelig medarbejder rådighed over en halv laborant finansieret af instituttet.

Laborantpraktikanter

Læs interview med Marie Vestergaard, der har været laborantpraktikant ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, og nu er ansat som laborant samme sted.

Forskerparken

Anette Kjems

Laboratorietekniker
M
H bygn. 3131, 222
P +4523382087
P +4523382087

Tilknyttet Michael Etzerodts laboratorium og undervisningslaboratorierne

Tilknyttet Poul Nissens laboratorium

Susanne Vends

Laboratoriefunktionær

Tilknyttet Rune Hartmanns laboratorium

Anni Bojsen

Laboratorietekniker

Tilknyttet Esben Skipper Sørensen, Jan Trige Rasmussen og Christian W. Hegaards laboratorier

Anni Christensen

Laboratoriekoordinator

Tilknyttet Esben Lorentzens laboratorium

Bente Andersen

Laboratorietekniker
M
H bygn. 3142
P +4587155525

Tilknyttet Suresh Rattans laboratorium

Dorthe Bødker Jensen

Laboratoriefunktionær

Tilknyttet Jens Stougaards og Simone Radutoius laboratorier

Noor De Jong

Laborant
M
H bygn. 107
P +4587154935

Tilknyttet Jens Stougaards laboratorium

Karen Margrethe Nielsen

Laboratoriekoordinator

Tilknyttet Gregers Rom Andersens laboratorium

Dorte Thomassen

Laborant
M
H bygn. 3134
P +4587155449
P +4521621825

Tilknyttet Daniel Otzens og Emøke Bendixens laboratorier

Ida Thøgersen

Laboratoriefuldmægtig
M
H bygn. 3134, 009
P +4587155502
P +4523382450

Tilknyttet Jan E. Enghilds laboratorium

Lan Bich Van

Ledende laborant
M
H bygn. 3132, 009
P +4587154924
P +4540231953

Tilknyttet Ditlev Brodersens (og Søren Thirups) laboratorier

Tilknyttet Jan E. Enghilds laboratorium

Lise Møller Fogh

Laboratoriefunktionær

Tilknyttet Esben Skipper Sørensens og Brian Christensens laboratorier

Tilknyttet Poul Nissens laboratorium
Pt. frikøbt som fællestillidsrepræsentant for alle ikke-akademiske TAP'er ved AU

Tilknyttet Poul Nissens og Esben Lorentzens laboratorier

Margit Skriver Rasmussen

Laboratoriefuldmægtig

Tilknyttet Esben Skipper Sørensens laboratorium

Tilknyttet Jens Stougaards laboratorium

Rikke Jespersen

Laboratoriefunktionær

Affiliated with Jens Stougaard's laboratory

Tilknyttet Jens Stougaards laboratorium

Tilknyttet Jan Enghilds laboratorium

Biokæden

Astrid van der Aa Kühle

Laboratorietekniker/Kemikalierådgiver

Tilknyttet Pia Møller Martensens laboratorium

Dorthe Caroline Riishøj

Ledende laborant
M
H bygn. 1130, 422
P +4524465665
P +4524465665

Tilknyttet Torben Heick Jensens laboratorium

Tilknyttet Torben Heick Jensens og Søren Lykke-Andersens laboratorier

Tilknyttet Torben Heick Jensens laboratorium i Biokæden

Tilknyttet Finn Skou Pedersens laboratorium

Ulla Birk Henriksen

Laboratorietekniker

Tilknyttet Tinna V. Stevnsners laboratorium

Tine Birch

Laboratorietekniker

Tilknyttet Ernst-Martin Füchtbauers laboratorium

iNANO

Rita Rosendahl

Laboratoriekoordinator
M
H bygn. 1592, 326
P +4587156769
P +4560202644

Tilknyttet Jørgen Kjems' laboratorium

Foulum 

Tilknyttet Bo Thomsens sektion

Tilknyttet Bo Thomsens sektion

Søren Svendsen

Laborant
M
H bygn. G20, 3058
P +4587157706
P +4521462016

Tilknyttet Mogens Sandø Lunds sektion

Tilknyttet Bo Thomsens sektion

Flakkebjerg

Tilknyttet Torben Asps, Stephen Byrnes' og Istvan Nagys laboratorier

Tilknyttet Henrik Brinch-Pedersens laboratorium

DANDRITE (Biomedicin)

Tilknyttet Anna von Philipsborns gruppe

96302 / i31