Information til vejledere

Information til vejledere ved MBG

Praktisk information til vejledere for studerende på Institut for Molekylærbiologi og Genetik.

Tidsfrister for bedømmelse af specialer og bachelorprojekter:

Specialer:

Studerende, der følger den normerede studieplan for specialer, skal have afsluttet specialet inkl. bedømmelse senest 30. juni året efter specialestart.

For studerende der ikke følger den normerede studieplan afvikles specialet inden for denne tidsramme: 60 ECTS speciale skal gennemføres på 10 måneder, 45 ECTS speciale skal gennemføres på 7,5 måneder og 30 ECTS speciale på 5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse.

Bachelorprojekter:

Bachelorprojekter afleveres medio juni og skal være bedømt senest 30. juni

 

Praktiske opgaver for vejlederen

Som vejleder er det dit ansvar at:

  • finde en censor til at bedømme opgaven (se lister nedenfor). Er der mere end én vejleder tilknyttet projektet, skal censor findes i fællesskab. Vi anbefaler, at censor er fundet inden den studerende afleverer specialet.
  • finde en ad hoc-beskikket censor, hvis du har brug for en sådan (Proceduren står på censorlisternes hjemmesider. Skal du bruge den samme censor flere gange, kan det godt betale sig at få vedkommende beskikket som censor. Se på censorlisternes hjemmesider, hvordan du gør dette)
  • sende et eksemplar af opgaven til censor.

Censorlister

Bemærk: Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor eller adjungeret lektor kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor eller adjungeret lektor. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur), jvf. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser.

Protokoller:

  • For Molekylær medicin er proceduren, at du bliver kontaktet af eksamenskontoret, efter den studerende har tilmeldt sig eksamen, og du bliver bedt om navnet på censor. De sender herefter et link til protokollen på mail, til dig og censor. Følg vejledningen i mailen for at få indsendt protokollen korrekt. Der står også navnet på en kontaktperson i mailen, hvis du er i tvivl om proceduren.
    Eksamenskontoret har ellers ikke noget med aflevering af projektet at gøre.
  • For Molekylærbiologi og bioteknologi kommer protokollen og censorpapirer på mail fra studiesekretær Tina Veirup, når den studerende har tilmeldt sig eksamen. Du sender videre til censor. Du skal sørge for, at den fremsendte protokol bliver returneret til Tina Veirup, udfyldt og med underskrift fra både dig og censor.

Hvor kan jeg få hjælp?

Hvis du har generelle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Sofie L. A. Gravesen eller Line L. Dvinge fra MBG's sekretariat. De kan svare på mange spørgsmål, eller sende dig videre til den rette.

Har du spørgsmål til eksamensprotokoller, skal du kontakte studiesekretær Tina Veirup.

Hvor er der information til den studerende?

De studerende kan finde information om, hvor de skal aflevere opgaven, hvor mange eksemplarer de skal aflevere mm. på deres studieportaler:

Generel information

Da MBG's sekretariat modtager rigtig mange opgaver, har de desværre ikke mulighed for at sende en bekræftelse til vejlederen, når den studerende har afleveret opgaven. Er du i tvivl om opgaven er afleveret til tiden, kan du få oplyst dette ved at henvende dig til Sofie L.A. Gravesen eller Line L. Dvinge i MBG's sekretariat.

Den studerende må gerne nøjes med at aflevere et enkelt eksemplar af opgaven på institutkontoret, og aflevere dit og censors eksemplar direkte til dig. Det gør, at du hurtigere får opgaven, og det sparer os for en arbejdsgang. Vi sender opgaverne med Intern post.

Nyttige links

MBG's sekretariat der tager imod specialer og projekter fra studerende ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik:


MBG's kontaktperson ved Science and Technology (ST):

Tina Veirup

M
H bygn. 1520, 125
P +4520474906
P +4520474906
105769 / i31