Affaldshåndtering

Bortskaffelse af almindeligt og større affald i Forskerparken

 • Almindeligt affald (som ikke kan være i den almindelige skraldespand, fx flamingo, pap, plastic) skal bortskaffes af brugerne selv.
 • Større affald (fx paller) skal bortskaffes af brugerne selv:
  Europaller (mærket EPAL / EUR) tages retur af fragtmændene og skal placeres i kælderen neden for trappen bygning 3135 etage 0.
  Alle andre typer paller uden mærkning smides i containeren på P-pladsen mellem pavillonerne og Barak 12.
 • Svært håndterbart affald (fx ekstra store paller) kan dog bortkaffes ved henvendelse til Peter Kithler personligt eller via mailen: stbyg2service.okoplan@au.dk

Ansvarlige for håndtering af kemikalieaffald

 • MBG-Forskerparken: Maria Vinther og Lise Møller Fogh

Forskerparken: container-øen

Containerne står på parkeringspladsen ud for bygning 3132

 • Papcontainer
  Rent pap, såsom papkasser (ikke pizzabakker) – husk at fjerne de små adresseplastlommer. Det er ikke nødvendigt at fjerne tape.
 • Papircontainer
  Rent kontorpapir – ingen plasticchartek, ringbind, mv.
 • Småt brandbart (komprimator):
  Restaffald fra kontor, ringbind, plasticchartek, pizzabakker, papkrus, o.l.
  ST-byg komprimerer hver morgen og over middag.
  Ved ekstraordinært meget affald kan man dog selv komprimere:
  Komprimatoren til småt brandbart bliver betjent med en nøgle, der findes i et nøgleskab, der findes i kopirummet (bygning 3130-112) bag døren (brug nøgle A8-1 til at åbne det). I nøgleskabet findes nøgler til institutbilerne (i blå æsker), nøgler til projektorerne, papir- og affaldscontainerne.
  Døren åbnes automatisk.
 • Glascontainer til glas fra laboratoriet
  Til alt glas fra laboratorierne.
  Små glas kan placeres i H-affaldsbeholderen.
 • Glas fra husholdningen (konsumglas) - se nedenfor

Glas fra husholdningen

Alt glas, der ikke har været i laboratorierne. Placeres i containeren i cykelskuret for enden af bygning 3140.

Elektronikaffald

Sættes på rullebordet (se foto) i kælderen foran buret i lokale 3133.0.12.

Battterier

Smides i boksen til batterier, der står bag døren i kopirummet i bygning 3130

Affaldsdeklarationer

MBG:

ENG:

GRUPPE:

BESTANDDELE:

 

X

C1

 

Flydende organisk koncentrationen > 50%.
Ethanol, methanol, acetone, acetonitril, formaldehyd, o.l.

 

X

X

H1

Flydende organisk koncentrationen < 50%.
Ethanol, methanol, acetone, acetonitril, formaldehyd, samt små mæng­der farvestoffer.

Opløsninger med Imidazole > 0,3% (40mM).

 

X

X

H2- FAST

Fast affald: Geler, små rør, forurenede servietter, pipettespidser, handsker og lignende med kemikalier.

- Prøveglas med vævsprøver i 4% formalin.
- ELISA plader med Malachit green, TMB, Tween o.l.

- Tællevials med OptiPhase Hisafe 3.
- Slides med Vectashield.

 

X

X

B2

Flydende organisk med > 1 % halogener eller svovl.
Chloroform, DMSO, Mercaptoethanol, Phenol, Sulfolane, Trichloreddikesyre (TCA) < 5% opløst i acetone eller isoamylalkohol.

 

 

X

B3

TCA, Trifloureddikesyre opløsninger.

 

X

 

B4-FAST

Fast affald indeholdende organisk med > 1 % halogener eller svovl.

Dunke med rør, pipettespidser o.l. forurenet med chloroform/phenol.

Kulfiltre og kulbags med rester af ethidiumbromid.

 

X

X1

Sure uorganiske væsker (undtagen salpetersyre)

- Phosphorsyre > 25%.

- Saltsyre > 10%.

- Svovlsyre > 15%.

 

X

X2

Salpetersyre > 5%.

X

X

X3

Basisk uorganiske væsker

- Hypochlorit opløsninger > 1%.

- Natriumhydroxid og Kaliumhydrocid opløsninger > 2 %.

X

 

X4

Chromsvovlsyre.

X

 

X5

Tungemetaller.

- Vaskevand med nikkel – Nikkel søjler.
- Kaliumhexacyanoferrat i basisk opløsning.

- Cobalt chlorid i vandig opløsning.

- Sølvnitrat opløsninger.

- Kobbersulfat fra BCA-analyse.

- ELISA plader og søjler med tungmetaller.

 

X

X7-FAST

Fast affald – Silicagel med små mængder kemikalier

X

X

Z

Affald fra oprydning og affald, som ikke kan placeres i de øvrige grupper.

 

X

X

K5 – FAST

Kviksølv, termometre o.l.

X

X

A

Spildolie, motorolie og olier fra vacuumpumper.

X

X

Z

Spraydåser.

X

X

Z

Batterier.

X

 

Klinisk

Klinisk Risiko affald