Affaldshåndtering

Midlertidigt affaldshåndteringssystem i Universitetsbyen

 • Normalt affald, der kan brænde. Dontainerne er placeret i etage K rum K11D (rød pil på figur nedenfor). Containerne bliver tømt af Nat-Tech-BYG.
 • Flamingokasser skal indtil videre håndteres som normalt affald
 • Pap kan placeres i vognene placeret i bygning 1870 på hver etage eller i container i K11D. Containerne bliver tømt af Nat-Tech-BYG.
 • Sortering af PP-plast 
 • Husholdningsflasker/glas skal placeres i en beholder i rum K11D
 • Kemikalieaffald (se nedenfor) og knust laboratorieglas skal placeres i rum K11C (blå pil på vedlagte figur). Læg ikke knust laboratorieglas i glasbeholderen i beholderen i rum K11D
 • Nye tomme plastikflasker, der skal bruges til indsamling af kemikalieaffald, findes i lokale K11D

Kemikalieaffaldsrum i 1870-K11C

Retningslinjer:

 • Når du kommer ind i lokalet, vil du finde seks store beholdere på højre side, som er til fast H affald (markeret på væggen)
 • Du vil også finde en ekstra beholder på højre side, der står for sig selv, som er til laboratorieglas (se billede).
 • For alle de øvrige affaldsfraktioner bedes du venligst mærke flaskerne/spandene ordentligt med Indhold, Affaldsfraktion og Gruppenavn og placere dem på bordene foran tromlebeholderne (se billede). Læg dem IKKE i tromlebeholderne selv!
 • Rum K11D er til opbevaring og her finder du flasker, spande, poser mm til kemikalieaffald. Vi deler lokale med ST-BYG, så der kommer nogle containere, der ligner vores affaldscontainere. Sørg for ikke at blande dem! Kemikalieaffald skal kun til K11C. Vi sørger for, at der kommer en vis markering på gulvet for at opdele de to områder.

Ulla Birk Henriksen, Lise Møller Fogh og Maria Vinther.

Affaldstyper

Håndtering af affald fra laboratorierne

Håndtering af Z-affald

UN-godkendte affaldsdunke

Ved AU anvendes der kun UN-godkendte plastdunke til opsamling af kemikalie affald i X-kvalitet. UN-godkendte plastedunke har kun en holdbarhed på 5 år!

Du skal derfor være opmærksom på hvor på dunken, du kan finde oplysninger om, hvilken kvalitet dunken har, og hvilket årstal dunken er fremstillet.

Disse oplysninger aflæses i dunkens UN kode, f.eks.:

Glasvask/autoklavering

 • Affald i metalspande, der skal autoklaveres, placeres i rum 1874 rum 314. Tomme spande afhentes i rum 1874-318.
 • Rene glasvarer og opløsninger, der skal autoklaveres, placeres i rum 1874-314 og kan efterfølgende afhentes i rum 1874-322
 • Standard glas er delt.
 • Særlige glasvarer eller glasvarer, der kræver en særlig behandling, kan håndteres separat - kontakt blot personalet for at lave en aftale.

Et par vigtige detaljer omkring autoklavering:

 1. Autoklavering af medier foretages af vores kolleger i opvasken kl. 9 og kl. 11. Der må være maks 2 L i kolberne.
 2. Flydende affald: maks 2 L i kolberne
 3. Husk at markere kolber og flasker med hhv. ”medie”, ”tørt affald” og ”vådt affald” og med gruppenavn og initialer

Kitler

Kitler er nu systematisk sorteret i størrelser og lagt på hylder i kælderrum 1870-024. Man er velkommen til at gå ned og prøve forskellige størrelser, men husk venligst at lægge tøjet sammen og på plads igen.

Batterier

Smides i boksen til batterier, der står i kopirummet i bygning 1872-544.