Affaldshåndtering

Midlertidigt affaldshåndteringssystem i Universitetsbyen

 • Normalt affald, der kan brænde: Store blå containere vil blive placeret i bygning 1870 på hver etage under udpakningen. Containerne bliver tømt af ST-BYG. Senere placeres containerne i etage K rum K11D (rød pil på figur nedenfor).
 • Flamingokasser skal indtil videre håndteres som normalt affald
 • Karton kan placeres i vognene placeret i bygning 1870 på hver etage eller i container i K11D
 • Plast sorteres ikke foreløbig, og al plast kan lægges i en beholder i K11D
 • Husholdningsflasker/glas skal placeres i en beholder i rum K11D
 • Kemikalieaffald (se nedenfor) og knust laboratorieglas skal placeres i rum K11C (blå pil på vedlagte figur). Læg ikke knust laboratorieglas i glasbeholderen i beholderen i rum K11D
 • Nye tomme plastikflasker, der skal bruges til indsamling af kemikalieaffald, findes i lokale K11D

Kemikalieaffaldsrum i 1870-K11C

Retningslinjer:

 • Når du kommer ind i lokalet, vil du finde tre store beholdere på højre side, som er til fast H affald (markeret på væggen)
 • Du vil også finde en ekstra beholder på højre side, der står for sig selv, som er til laboratorieglas (se billede).
 • For alle de øvrige affaldsfraktioner bedes du venligst mærke flaskerne/spandene ordentligt med Indhold, Affaldsfraktion og Gruppenavn og placere dem på bordene foran tromlebeholderne (se billede). Læg dem IKKE i tromlebeholderne selv!
 • Rum K11D er til opbevaring og her finder du flasker, spande, poser mm til kemikalieaffald. Vi deler lokale med ST-BYG, så der kommer nogle containere, der ligner vores affaldscontainere. Sørg for ikke at blande dem! Kemikalieaffald skal kun til K11C. Vi sørger for, at der kommer en vis markering på gulvet for at opdele de to områder.

Ulla Birk Henriksen, Lise Møller Fogh og Claudia Scheffler.

Glasvask/autoklavering

 • Affald i metalspande, der skal autoklaveres, placeres i rum 1874 rum 314. Tomme spande afhentes i rum 1874-318.
 • Rene glasvarer og opløsninger, der skal autoklaveres, placeres i rum 1874-314 og kan efterfølgende afhentes i rum 1874-322
 • Standard glas er delt.
 • Særlige glasvarer eller glasvarer, der kræver en særlig behandling, kan håndteres separat - kontakt blot personalet for at lave en aftale.

Et par vigtige detaljer omkring autoklavering:

 1. Autoklavering af medier foretages af vores kolleger i opvasken kl. 9 og kl. 11. Der må være maks 2 L i kolberne.
 2. Flydende affald: maks 2 L i kolberne
 3. Husk at markere kolber og flasker med hhv. ”medie”, ”tørt affald” og ”vådt affald” og med gruppenavn og initialer

Kitler

Kitler er nu systematisk sorteret i størrelser og lagt på hylder i kælderrum 1870-024. Man er velkommen til at gå ned og prøve forskellige størrelser, men husk venligst at lægge tøjet sammen og på plads igen.

Battterier

Smides i boksen til batterier, der står i kopirummet i bygning 1872-544.

Affaldsdeklarationer

MBG:

ENG:

GRUPPE:

BESTANDDELE:

 

X

C1

 

Flydende organisk koncentrationen > 50%.
Ethanol, methanol, acetone, acetonitril, formaldehyd, o.l.

 

X

X

H1

Flydende organisk koncentrationen < 50%.
Ethanol, methanol, acetone, acetonitril, formaldehyd, samt små mæng­der farvestoffer.

Opløsninger med Imidazole > 0,3% (40mM).

 

X

X

H2- FAST

Fast affald: Geler, små rør, forurenede servietter, pipettespidser, handsker og lignende med kemikalier.

- Prøveglas med vævsprøver i 4% formalin.
- ELISA plader med Malachit green, TMB, Tween o.l.

- Tællevials med OptiPhase Hisafe 3.
- Slides med Vectashield.

 

X

X

B2

Flydende organisk med > 1 % halogener eller svovl.
Chloroform, DMSO, Mercaptoethanol, Phenol, Sulfolane, Trichloreddikesyre (TCA) < 5% opløst i acetone eller isoamylalkohol.

 

 

X

B3

TCA, Trifloureddikesyre opløsninger.

 

X

 

B4-FAST

Fast affald indeholdende organisk med > 1 % halogener eller svovl.

Dunke med rør, pipettespidser o.l. forurenet med chloroform/phenol.

Kulfiltre og kulbags med rester af ethidiumbromid.

 

X

X1

Sure uorganiske væsker (undtagen salpetersyre)

- Phosphorsyre > 25%.

- Saltsyre > 10%.

- Svovlsyre > 15%.

 

X

X2

Salpetersyre > 5%.

X

X

X3

Basisk uorganiske væsker

- Hypochlorit opløsninger > 1%.

- Natriumhydroxid og Kaliumhydrocid opløsninger > 2 %.

X

 

X4

Chromsvovlsyre.

X

 

X5

Tungemetaller.

- Vaskevand med nikkel – Nikkel søjler.
- Kaliumhexacyanoferrat i basisk opløsning.

- Cobalt chlorid i vandig opløsning.

- Sølvnitrat opløsninger.

- Kobbersulfat fra BCA-analyse.

- ELISA plader og søjler med tungmetaller.

 

X

X7-FAST

Fast affald – Silicagel med små mængder kemikalier

X

X

Z

Affald fra oprydning og affald, som ikke kan placeres i de øvrige grupper.

 

X

X

K5 – FAST

Kviksølv, termometre o.l.

X

X

A

Spildolie, motorolie og olier fra vacuumpumper.

X

X

Z

Spraydåser.

X

X

Z

Batterier.

X

 

Klinisk

Klinisk Risiko affald