Affaldshåndtering

Bortskaffelse af almindeligt og større affald i Forskerparken

 • Almindeligt affald (som ikke kan være i den almindelige skraldespand, fx flamingo, pap, plastic) skal bortskaffes af brugerne selv.
 • Større affald (fx paller) skal bortskaffes af brugerne selv:
  Europaller (mærket EPAL / EUR) tages retur af fragtmændene og skal placeres i kælderen neden for trappen bygning 3135 etage 0.
  Alle andre typer paller uden mærkning smides i containeren på P-pladsen mellem pavillonerne og Barak 12.
 • Svært håndterbart affald (fx ekstra store paller) kan dog bortkaffes ved henvendelse til Peter Kithler personligt eller via mailen: stbyg2service.okoplan@au.dk

Ansvarlige for håndtering af kemikalieaffald

 • MBG-Forskerparken: Maria Vinther og Margit S Rasmussen

Forskerparken: container-øen

Containerne står på parkeringspladsen ud for bygning 3132

 • Papcontainer
  Rent pap, såsom papkasser (ikke pizzabakker) – husk at fjerne de små adresseplastlommer. Det er ikke nødvendigt at fjerne tape.
 • Papircontainer
  Rent kontorpapir – ingen plasticchartek, ringbind, mv.
 • Småt brandbart (komprimator):
  Restaffald fra kontor, ringbind, plasticchartek, pizzabakker, papkrus, o.l.
  ST-byg komprimerer hver morgen og over middag.
  Ved ekstraordinært meget affald kan man dog selv komprimere:
  Komprimatoren til småt brandbart bliver betjent med en nøgle, der findes i et nøgleskab, der findes i kopirummet (bygning 3130-112) bag døren (brug nøgle A8-1 til at åbne det). I nøgleskabet findes nøgler til institutbilerne (i blå æsker), nøgler til projektorerne, papir- og affaldscontainerne.
  Døren åbnes automatisk.
 • Glascontainer til glas fra laboratoriet
  Til alt glas fra laboratorierne.
  Små glas kan placeres i H-affaldsbeholderen.
 • Glas fra husholdningen (konsumglas) - se nedenfor

Glas fra husholdningen

Alt glas, der ikke har været i laboratorierne. Placeres i containeren i cykelskuret for enden af bygning 3140.

Elektronikaffald

Sættes på rullebordet (se foto) i kælderen foran buret i lokale 3133.0.12.

Battterier

Smides i boksen til batterier, der står bag døren i kopirummet i bygning 3130

Forskerparken

H 1 flydende: 

H 2 Elisa/små beholdere:

Organisk, under 50%, uden halogener Elisaplader og andre små beholdere:
Acetone  
Acetonitril  Elisaplader i spande med låg:
Buthanol Malachite green
Dioxan, Hexan TMB (tetramethylbenzidine)
Ethanol, Methanol Arsen ca. 0,7% / Bismuth(II)citrate
Formaldehyd Tween
Guanidin-hydrochlorid Bradford
Imidazol  
Propanol Vævsprøver i 4% formalin
Stripping buffer fra Western blots Tællevials med organisk opløsningsmidler i lukkede beholder
Små mængder af:  
Eddikesyre <25% Små rør med små mængder kemikalier
Trichloreddikesyre <1% Petriskåle med små mængder kemikalier
Coomassieblue<1% Slides med Vectashield
Phosphorsyre  
   

H 3 affald , fast:

C affald:

I tykke, lukkede plastposer: Flydende organisk over 50 %, uden halogener:
Kanylebokse, lukkede  til kanyler og skalpeller uden halogener
Geler. Forurenede pipettespidser, servietter, handsker Acetone
handsker, beholdere med små mængder kemikalier Acetonitril

med følgende mærkning:

Mærkning af beholdere med kemikalier

Buthanol, Propanol
  Dioxan, Hexan
  Ethanol
  Methanol

Z - affald:

Z – affald:

Blandet laboratorieaffald:  
Placeres på hylden til højre i tætte, lukkede poser. Små butangas-dåser
Husk at skrive nummer på kemikaliet og i bogen, udover kemikaliets navn og dit navn! Tomme spraydåser.
Stærke syrer og baser  

B 1 – affald fast, kulfiltre:

B 2 – flydende:  (ikke pumpbart)

  Organisk med halogener:
Kulfitre og kulbags med rester af ethidiumbromid Chloroform
ethidiumbromid DMSO
Kulfiltrene er våde og pakkes våde ned i plastpose Mercaptoethanol
  Sulfolane
Ethidiumbromid, men kun i fast form, flydende  Trichloreddikesyre  < 5%
skal i Z-affald Ovenstående kan være blandet med:
  Acetone
  Isoamylalkohol
  Phenol

X1 – Affald med tungmetaller:

X 2- Affald:

Elisaplader med tungmetaller i lukkede spande Kromsvovlsyre
Søjler med tungmetaller i lukkede poser  
Plastdunk med neutralt vaskevand med nikkel.  
Plastdunk med 1 % kaliumhexacyanoferrat i basisk opløsning.  

O1 - Reaktivt affald

Fast kviksølv-affald:

Hydrogenperoxid, 20-60% Termometer o. lign.

Spildolie affald:

Batterier

Motorolie (ikke chloret olie, Fp over 61`C) En beholder til alle brugte batterier
  i kopirummet.

Gule risikokasser:

Kun til affald fra medicinsk behandling af mennesker, dyr eller biologisk forskning med ringe risiko for smittefare.
Afhentes separat.