Anmeldelse af klassifikationer - forskningsprojekter og laboratorier

Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter

Anmeldelse er påkrævet ved laboratoriearbejde, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter.

Anmeldelse af nyt genteknologisk forskningsforsøg

Hvis du ønsker at anmelde et nyt genteknologisk forskningsprojekt, skal du kontakte Hans Henrik Gad hhg@mbg.au.dk , som kan hjælpe dig med at indhente de nødvendige oplysninger og med at indmelde projektet via arbejdstilsynets hjemmeside.

Ændringer / forlængelse af eksisterende genteknologisk forskningsprojekt.

Hvis du har ændringer til dit forskningsprojekt, eller hvis det skal forlænges eller lukkes, kan du kontakte Birgitte Larsen blarsen@mbg.au.dk, som sørger for at indmelde de nødvendige ændringer via arbejdstilsynets hjemmeside.

Du kan finde mere information på arbejdtilsynets hjemmeside

Anmeldelse til klassifikation af genteknologiske laboratorier og laboratorieområder

Hvis du ønsker at anmelde eller afmelde et laboratorie til genteknologiske forsøg, skal du kontakte Dorthe Caroline Riishøj dcr@mbg.au.dk, som sørger for at lave indmeldingerne via arbejdstilsynets hjemmeside.

Oversigt over MBG’s Lab Id i Universitetsbyen