Anmeldelse om klassifikationer

Anmeldelse til klassifikationer i forbindelse med genteknologi via virk.dk

Ansøgningerne om klassifikationer bliver løst direkte på instituttet. Det betyder, at du skal oprettes som bruger til virk.dk, da skemaerne fra Arbejdstilsynet kræver denne adgang.

It-konsulent Jørgen Friis Bak er administrator for Aarhus Universitet og hovedadministrator for virk.dk. Han kan kontaktes på denne mail jfb@au.dk for oprettelse.

Henvendelser om medarbejdersignatur eller virk.dk sendes til medarbejdersignatur@au.dk.

Det samme gælder ved anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter.

Instituttets P-numre.

Fornyelse af genteknologiske projekter

Hvis dit projekt skal fornyes uden ændringer, skal du sende en mail til at@at.dk med oplysning om projektets titel, Lab id numre, og Arbejdstilsynets sagsnummer.