El-sikkerhed

El-sikkerhed i laboratorierne på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

Formålet med denne vejledning er naturligvis, at ingen nogensinde kommer til skade med det elektriske udstyr.

El-sikkerhed skal tages alvorligt

Kassér udstyr af for ringe sikkerhedsmæssig kvalitet. Det gælder jeres liv og helbred!

Der er fra 1993 indført strenge krav til:
- Udstyrets sikkerhed
- Brugernes kendskab til sikkerhedsforholdene

Alle der benytter eller vedligeholder laboratorieudstyret har således medansvar for sikkerheden, og der er pligt til at se efter om de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

Er der tvivl, så lad være med at bruge udstyret og bed MBGs teknikere om at tage sig af det.

Nyt udstyr og MBG's regler

 • Alt nyt udstyr skal være CE-mærket (det har været obligatorisk og et ufravigeligt krav siden 1997).
 • Men CE-mærkningen er desværre ikke en godkendelse (som mange tror), men blot fabrikantens erklæring om at udstyret er sikkert at benytte. Check derfor altid for korrekte lysnet- og højspændingsstik.
  Det viser sig desværre, at man selv er nødt til at være kritisk og vurdere udstyret inden køb!

Bl.a. skal man være opmærksom på, at visse amerikanske firmaer benytter et "forlænget, modificeret, sammensat bananstik" uden fast dækkappe, med tilhørende forsænkede bøsninger i deres strømforsyninger.
Det ser måske tilforladeligt ud - med udelukkende deres udstyr, sammenkoblet alene.
Men det bliver særdeles farligt, når det benyttes sammen med andet udstyr, som har de korrekte standard sikkerhedsstik.

Og hvem står så med ansvaret?

MBGs sikkerhedsudvalg og institutleder har derfor i 2004 indskærpet vores regler for el-sikkerhed i laboratorierne:

 • Bananstik etc. med blottede elektriske dele skal fjernes øjeblikkeligt
 • Stik med fjedrene dækkapper må ikke anvendes
 • Højspændingsstik og -bøsninger skal være de standardiserede sikkerhedsstik med faste dækkapper
 • Alt elektrisk laboratorieudstyr skal jordes via lysnetkablet, dvs. lysnetstikket skal være dansk type med 3 ben
 • Kontakt MBG's teknikere inden køb af nye strømforsyninger og elektroforeseapparater for at sikre, at udstyret er i overensstemmelse med MBG's krav

I det følgende beskrives de vigtigste punkter nærmere, og der henvises til to "udstillinger" fra 2004, med de rigtige stik samt eksempler på forkerte stiktyper.

Generelt om farer ved el-udstyr

 • Elektriske stød medfører at musklerne trækker sig voldsomt sammen i en slags krampetilstand. Og kraftig strøm kan desuden medføre forbrændinger.
 • De farligste el-uheld medfører hjertestop, i mildere tilfælde kan man få et meget ubehageligt chock.
 • Berør derfor aldrig elektroforeseapparaterne eller de elektriske ledere, når de er tilsluttet en strømkilde. (Under korrekte forhold bør det faktisk slet ikke kunne lade sig gøre.)
 • Stort set alle væsker i laboratorierne er elektrisk ledende. Mange af dem er endda særdeles gode ledere og svarer til direkte forbindelse med de tilsluttede ledninger.
 • Elektrisk udstyr og ledninger skal derfor altid være tørre og rene, uden saltaflejringer. Arbejd aldrig med elektrisk udstyr med fugtige hænder/handsker (de tynde gummihandsker isolerer ikke mod høje spændinger).
 • Kulderummene medfører en øget risiko for elektriske fejl og uheld grundet kondensproblemer.
 • De to farligste strømkilder er 230 volt lysnettet og højspænding til elektroforeseapparaterne (se senere).

Ved tvivl om hvorvidt udstyret er forsvarligt indrettet, så tænk bl.a. på denne grundlæggende regel:
Udstyret skal være beskyttet mod utilsigtet berøring af de spændingsførende dele i alle tænkelige situationer!

Eksempler på korrekte og dårlige stik


De korrekte sikkerhedsstikEksempler på dårlige og farlige stik


230 Volt lysnetspændingen

Hovedprincippet er, at alt elektrisk udstyr skal være jordforbundet gennem lysnetkablet. Man er derved meget bedre sikret mod elektriske stød og uheld, selvom der opstår fejl med overgang i apparaterne.

Alt laboratorieudstyr skal have danske 3-bens lysnetstik med jord, 2 runde og et fladt "jordben" nederst

 • Lysnetkabler med "tyske stik" ligner god kvalitet", men giver ikke jordforbindelse i vores danske stikkontakter.
  De må ikke benyttes - smid dem væk, de rigtige kan fås i elektronikværkstedet.
 • Stik og kabler skal være fejlfri. Brugerne skal sikre sig, at lysnetkablet er i god stand, dvs. netstik og apparatstik er ubeskadigede (stikben intakte, ingen revner etc. i isoleringen).
  Bemærk også at:
  - Kablerne skal være af robust kvalitet, uden huller eller brændemærker fra varmeplader etc.
  - Og de skal sidde ordentligt fast i stikkets og apparatets kabelaflastning.
  Er der tvivl om kvaliteten, så kassér kablet og få et nyt!

Fejlstrømsrelæer klarer ikke alt.
Bemærk at fejlstrømsrelæer kun sikrer mod overgang fra 230 volt lysnetforbindelsen til jord. Og forinden får man alligevel et elektrisk chock, så glas og farlige væsker tabes.
Får man fat i begge "aktive" lysnetledere, kan man udsættes for flere kiloWatt - i timevis.
Og fejlstrømsrelæer beskytter slet ikke mod fejl på strømforsyningens højspændingsudgang.

Elektroforeseapparaternes højspændingsforbindelser

Spændingerne er ofte meget høje. Det stiller store krav til udstyr, ledninger og stik.

 • Ledningerne skal være af bedste kvalitet - og altid med godkendte "sikkerhedsstik".
 • Gel-apparater og ledninger skal kunne isolere mod over 1000 Volt (evt. 1500 Volt), kvaliteten skal være optimal.
  - Der bør benyttes en varmebestandig silikonegummiledning.
  - Undgå gummiledninger (de revner) og bløde plastikledninger der let smelter mod kanten af en varmeplade.
 • Der må aldrig benyttes omsætningsstik, mellemkabler eller adaptere, der omsætter de godkendte sikkerheds-bøsninger til stiktyper med lavere sikkerhed. De er for farlige og skal fjernes helt.
 • Ledninger og gel-apparater skal være egnede til mindst samme spænding som de monterede sikkerhedsstik.


Sikkerhedsstik og -bøsninger af korrekt type

På MBG benytter vi udelukkende to slags sikkerhedsstik, andre typer stik må ikke forefindes i laboratorierne. Bemærk at begge typer har en isolerende fast dækkappe, så stikbenet ikke kan berøres direkte:

 • Almindelige 4 mm sikkerhedsstik, der er standard til det meste udstyr. De er internationalt anerkendt og er egnede til ca. 1000 volt - når de er tørre.
 • 2 mm sikkerhedsstik, med en længere, kraftigere dækkappe, brugbare op til ca. 1500 volt.

Obs: Stik med fjedrende dækkapper er uegnede, de er kun til lave spændinger (for at minimere utilsigtede kortslutninger). De må under ingen omstændigheder benyttes eller forefindes!
Det samme gælder gammeldags "bananstik" (og tilsvarende bøsninger samt forlængere), de skal helt væk, de opfylder ikke reglerne og er alt for farlige.


Strømforsyningernes sikkerhed

 • Strømforsyningerne skal naturligvis have de rigtige udgangsbøsninger svarende til de korrekte sikkerhedsstik