Godkendelser og instrukser

Fælles godkendelser

Stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som lægemiddel til dyr

Afdelingen i Forskerparken har en fælles godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen til indkøb af stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som lægemiddel til dyr.
Godkendelsen gælder stoffer i følgende grupper: Antiinfektiøse stoffer; Antiparasitære stoffer; Antiinflamatoriske stoffer og Hormonale stoffer. Se hele listen.


Retningslinjer og regler


Arbejdsmiljøgennemgang af lokaler