Godkendelser og instrukser

Fælles godkendelser

Stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som lægemiddel til dyr

MBG har en fælles godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen til indkøb af stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som lægemiddel til dyr.
Godkendelsen gælder stoffer i følgende grupper: Antiinfektiøse stoffer; Antiparasitære stoffer; Antiinflamatoriske stoffer og Hormonale stoffer. Se hele listen.


Retningslinjer og regler


Arbejdsmiljøgennemgang af lokaler