Arbejde i Isotoplab

Isotopdatabaser

Isotopdatabaserne i Biokæden

I stedet for at føre forbrugslister på papir tastes indkøb og forbrug direkte ind på computer.

Fra en hvilken som helst computer kan man få adgang til isotopdatabasen via følgende links:

eller

I får adgang med de samme koder som i hotrummet (se nedenfor) og skal I notere jeres forbrug i hele mikroliter af den relevante isotop samt udfylde øvrige rubrikker. Afslut med at logge ud.

Hvis I laver en tastefejl ved registrering af forbrug: kontakt jeres indkøber.

I hotrummet (1122-016B): Der står en lap-top med to ikoner på skrivebordet, hhv. gamma P-32 ATP og alpha P-32 dATP. Du klikker på det relevante ikon og bliver bedt om adgangskoder (se nedenfor). Når dine koder er accepteret, kommer du ind i forbrugslisten, hvor du skriver det antal mikroliter (hele tal!), du udtager samt udfylder de øvrige rubrikker. Derefter skal du logge ud. Hvis du glemmer at logge ud, vil andres efterfølgende forbrug blive konteret hos din boss.

Isotopdatabase i Forskerparken:

Grundregler for arbejde i isotoplaboratoriet

  • Ved håndtering af store mængder af radioaktive isotoper bruges isotoplaboratoriet, men efterlad IKKE noget af dit udstyr og ting i her.
  • Hvis en bruger spilder, skal denne sørge for at dekontaminere på det sted, der spildes.
  • Kun en autoriseret isotopindkøber har tilladelse til at købe radioisotoper. Disse indkøbere er forpligtet til at have en opdateret registrering af indkøb og forbrug i isotopdatabasen.
  • Det er strengt forbudt at "importere" radioisotoper fra instituttets øvrige afdelinger, eller nogen anden uautoriseret kilde.
  • Hver gruppeleder er forpligtet til at undervise alle relevante medarbejdere eller studerende medlemmer af hans/hendes gruppe i, hvordan man håndterer radioaktive isotoper sikkert og i overensstemmelse med instituttets Sikkerhedsinstruktioner.

Sådan bliver du bruger

Brugerne er personer, der ønsker adgang til at udtage isotoper fra stamflasker. Hvis du tit arbejder med isotoper, bør du blive bruger. For at blive bruger, skal du oprettes i databasen.

Indkøberne administrerer tildeling af brugerstatus. Det betyder, at du skal spørge din indkøber, om du kan blive registreret som bruger. Først når din indkøber har oprettet dig i databasen, kan du få adgang.

Brugertips: De fleste, der p.t. har adgang til hotrummet, er registrerede. Prøv, om du kan få adgang – hvis ikke, så kontakt den/de relevante indkøbere.

65707 / i31