Autoriserede isotopindkøbere

Instruktion af personer, der arbejder med åbne radioaktive kilder på Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet

Alle studerende skal inden de starter på laboratoriearbejdet gennemgå kurset ”Laboratorieadfærd”, hvor der indgår 26 slides om arbejdet med radioaktive stoffer.

Som ny medarbejder eller studerende får man en laboratoriegennemgang med fokus på sikkerhed, herunder arbejdet med radioaktive stoffer, inden man kan starte på laboratoriearbejde.

Både studerende og medarbejdere får endvidere udleveret instituttets sikkerhedsforskrifter på dansk eller engelsk, hvor der indgår 11 siders relevant information.

Når en person skal begynde at arbejde med radioaktive stoffer, foretages personlig instruktion i forskningsgruppen samt af den isotopansvarlige. Instruktionen har speciel fokus på arbejdet med den specifikke isotop, og der indgår information om personlige værnemidler, kontrol for forurening med isotopen, behandling af affald samt vurdering af, om der skal benyttes persondosimeter til kontrol for udsættelse for stråling.

Autoriserede isotopindkøbere i MBG Universitetsbyen

Tilladelse  SST-id AAKTIL-00001117 til Aarhus Universitet Institut for Molekylær Biologi og Genetik
Afdeling: Universitetsbyen 

Strålebeskyttelseskoordinatorer Tinna Stevnsner (tvs@mbg.au.dk) og Niels Sandal (nns@mbg.au.dk

Autoriserede isotopindkøbere (alfabetisk efter efternavn) 

MBG iNANO

Autoriserede isotopindkøbere – MBG iNANO

Strålebeskyttelseskoordinator– MBG iNANO - Niels Sandal - nns@mbg.au.dk