Arbejde med imidazol

Notat vedr. arbejde med imidazol under graviditet

Flere af vore medarbejdere har i flere omgange udtrykt berettiget bekymring om gravides arbejde med imidazol, som anvendes i mange grupper i forbindelse med oprensning af His-taggede proteiner.

Af Sigma-Aldrich MSDS dokumentet fremgår, at imidazol Kan skade det ufødte barn. Formodentlig forplantningsskadeligt stof overfor mennesker kan skade det ufødte barn”.

Derfor udsendte jeg i februar 2011 udmelding om, at gravide bør undgå at håndtere imidazol, og denne udmelding blev senere udsendt også i MBG Øst.

Samtidigt bad jeg Arbejdstilsynet om at tage stilling til, hvorfor der var så stor forskel på imidazol-MSDS’erne i DK vrs. UK og US, men modtog dog aldrig noget svar.

Man kan undgå problemet ved at fremstille bufferne ud fra imidazol hydrokloridet i stedet for den frie base, idet hydrokloridet er udstyret med en langt mere ”fredelig” MSDS. Denne vurdering har Arbejdstilsynet pr. mail i dag erklæret sig enig i.

Bilag: Sigma Aldrich MSDS for imidazol og imidazol hydroklorid