Personer instrueret i at arbejde med radioaktive stoffer

Instruktion af personer, der arbejder med åbne radioaktive kilder på Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet

Alle studerende skal inden de starter på laboratoriearbejdet gennemgå kurset ”Laboratorieadfærd”, hvor der indgår 26 slides om arbejdet med radioaktive stoffer.

Som ny medarbejder eller studerende får man en laboratoriegennemgang med fokus på sikkerhed, herunder arbejdet med radioaktive stoffer, inden man kan starte på laboratoriearbejde.

Både studerende og medarbejdere får endvidere udleveret instituttets sikkerhedsforskrifter på dansk eller engelsk, hvor der indgår 11 siders relevant information.

Når en person skal begynde at arbejde med radioaktive stoffer, foretages personlig instruktion i forskningsgruppen samt af den isotopansvarlige. Instruktionen har speciel fokus på arbejdet med den specifikke isotop, og der indgår information om personlige værnemidler, kontrol for forurening med isotopen, behandling af affald samt vurdering af, om der skal benyttes persondosimeter til kontrol for udsættelse for stråling.

Personale instrueret i arbejdet med radioaktive stoffer

Universitetsbyen

Tilladelse  SST-id AAKTIL-00001117 

til Aarhus Universitet, Institut for Molekylær Biologi og Genetik
Afdeling: Universitetsbyen

Strålebeskyttelseskoordinatorer: Niels Sandal og Tinna V. Stevnsner

Personale instrueret i arbejdet med radioaktive stoffer

i alfabetisk rækkefølge efter efternavn:

 • Camilla Gottlieb Andersen
 • Laust Bavnhøj
 • Thomas Boesen
 • Anastasiia Bohush
 • Andrii Bugai
 • Adriana Chrenkova
 • Anni Christensen
 • Line Marie Christiansen
 • Jan Heiner Driller
 • Jan J. Enghild
 • Sergey Fedosov
 • Lise Møller Fogh
 • Nicolas Sebastian Gonzalez Foutel
 • Hans Henrik Gad
 • Will Garland
 • Kira Gysel
 • Michael Habeck
 • Simon B. Hansen
 • Mette Harboe
 • Christian W. Heegaard
 • Andreas Holleufer
 • Erik Østergaard Jensen
 • Antoni Kowalski
 • Pernille Madsen
 • Caroline Marie Teresa Neumann
 • Anna Marie Nielsen
 • Nanna Raslow Nielsen
 • Malita Malou Malekzadeh Nørgaard
 • Helene O.  Pedersen
 • Simona Radutoiu
 • Xavier Bofill de Ros
 • Henriette Rübsam
 • Niels Nørgaard Sandal
 • Nadia Laurs Schmidt
 • Bine Simonsen
 • Rune Thomsen
 • Ida Thøgersen
 • Miren Itxaso Santiago Vela
 • Susanne Vends
 • Maria Vinther
 • Samir Watson

iNANO - tilladelse AAKTIL-00000611

Tilladelse AAKTIL-00000611

fra Statens Institut for Strålehygiejne til
Aarhus Universitet
Institut for Molekylær Biologi og Genetik

Afdeling: iNANO; Gustav Wieds Vej 14: 8000 Aarhus C

Strålebeskyttelseskoordinator: Niels Nørgaard Sandal

Personale instrueret i arbejdet med radioaktive stoffer i alfabetisk rækkefølge efter efternavn:

 • Adrien Nicolas Boussebayle
 • Claus Bus
 • Bente Kring Hansen
 • Rita Rosendahl
 • Junyi Su