Skærmbriller/arbejdstøj

Betaling af/tilskud til fodtøj, arbejdstøj og skærmbriller

Ansatte med gruppetilhørsforhold:

Forskningsgrupperne betaler som udgangspunkt selv tilskud til fodtøj (kr. 1.000) og skærmbriller i henhold til AU-aftale (jf. notatets sidste afsnit om skærmbriller) for de ansatte, der har et gruppetilhørsforhold.

Finansieringen sker fra forskningsgruppernes fonds- eller annuumsmidler. Gruppeleder/bevillingshaver kan beslutte at dække den fulde udgift til fodtøj.

Ansatte med tilhørsforhold til institutfællesskabet:       

Instituttet (institutlederpuljen) betaler tilskud for de ansatte, der er tilknyttet institutfællesskabet som følger:

Tilskud til fodtøj til laboranter, laborantmedhjæpere, ingeniørassistenter og servicemedarbejdere

 

Max. kr. 1000 pr. år

Tilskud til arbejdstøj til ingeniørassistenter og servicemedarbejdere pr. år.

 

Max. kr. 1500 pr. år

Tilskud til skærmbriller, jf. nedenstående


Skærmbriller og sikkerhedsbriller

Aarhus Universitet har lavet aftaler med forskellige optikere for levering af skærmbriller og sikkerhedsbriller med styrke

Ved rekvirering af skærmbriller eller sikkerhedsbriller med styrke skal du printe en rekvisition fra et af de firmaer, der har en aftale med AU. Rekvisitionen udfyldes og underskrives af enten gruppeleder eller institutleder, hvorefter den medbringes til optikeren.