Sikkerhedskursus

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • De to moduler ydbydes årligt i januar/februar i forbindelse med introduktion til bachelorprojektet
 • Er man forhindret i at deltage i kurserne i starten af året, bliver der udbudt opsamlingskurser senere. Da pladserne på disse kurser er begrænset, opfordrer vi til, at du tilmelder dig modulerne i januar/februar
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet!
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis (se nedenfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes af studerende på 3. årgang.

Kursusbeskrivelse for sikkerhedskursets to moduler

Laboratorieadfærd

Kurset afholdes næste gang i forbindelse med semesterstart, forår 2022. Kurset bliver annonceret via Brightspace og her på siden.

Her kommer der senere link til tilmelding til kurset. 

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Kursus i ulykkeshåndtering

- tidligere kaldet Førstehjælpskursus

Der bliver afholdt kurser i ulykkeshåndtering for 3. års-studerende i uge 6, 2022.
Det er nu muligt at forhåndstilmelde sig til kurserne i uge 6. Det endelige antal kurser vil afhænge af antallet af forhåndstilmeldinger. 
Forhåndstilmeld dig via dette link: Ulykkeshåndtering forår 2022 - forhåndstilmelding (au.dk)
Fristen for forhåndstilmelding er 30. november 2021.

Kurset afholdes enten i Undervisningslokalerne i Universitetsbyen eller i Seminarrummet i Mol-X-Lab, C.F. Møllers Allé 4 (Bygn. 1120 rum 112)

Kort om kurset:

 • 7 timers grundkursus ved instruktør fra Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.
 • Til kurset i ulykkeshåndtering bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.