Sikkerhedskursus

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • De to moduler udbydes årligt i januar/februar i forbindelse med introduktion til bachelorprojektet
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet.
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis (se nedenfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes af studerende på 3. årgang.

Kursusbeskrivelse for sikkerhedskursets to moduler

Laboratorieadfærd

Kurset afholdes næste gang den første mandag i forårssemestret 2024.

Du kan tilmelde dig kurset her, når kurset bliver annonceret.

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Kursus i ulykkeshåndtering

- tidligere kaldet Førstehjælpskursus

Der bliver afholdt kurser i ulykkeshåndtering for 3. års-studerende i uge 6 eller 7 2024. 
Kurserne afholdes i mødelokale 1872-447 og i Mol-X-lab i kælderen.

Du kan tilmelde dig her, når kurset annonceres.

Fristen for tilmelding er: Oplyses, når kurset er oprettet

Kurset afholdes i mødelokaler og undervisningslaboratorierne i Universitetsbyen, lokation udmeldes oplyses ved tilmelding.

Kort om kurset:

 • 7 timers grundkursus ved instruktør fra Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.
 • Til kurset i ulykkeshåndtering bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.
 • Det er en god ide at tage mad og drikke med til eget forbrug. Der er kun afsat 30 minutter til frokost.