Sikkerhedsstation

Sikkerhedsstationer

Der er oprettet en sikkerhedsstation ved instituttet indeholdende:

  • hjertestarter
  • åndedrætsværn
  • førstehjælpskasse 
  • brandslukker

Sikkerhedsstation

Der findes en sikkerhedsstation på reposerne på 2. og 5. etage.

Hjertestarter

Der findes en hjertestarter i foyeren ved hovedindgangen og på reposen på 5. etage.

Hjertestarter

Hjertestarteren er et let anvendeligt førstehjælpsværktøj, der med tale guider til rigtig anvendelse. Man behøver ikke et kursus for at bruge hjertestarteren, men man kan have gavn af disse links:

Læs mere om hjertestartere på: http://www.hjertestarter.dk/

Det er selvfølgelig tilladt at kigge på hjertestarteren, men sørg for ikke at starte maskinen eller trække i håndtaget, medmindre man står i en situation, hvor det er påkrævet.

Trækker man i håndtaget, vil gelpladerne, som skal påsættes patienten, tørre ud og være ubrugelige. Opdager man, at håndtaget har været trukket eller maskinen været startet uberettiget, kontakt venligst sikkerhedslederen, sikkerhedsrepræsentanten eller kontoret.

Åndedrætsværn

Findes på reposerne på 2. og 5. etage.

Åndedrætsværnet  (en halvmaske der kan anvendes ved mindre uheld i laboratoriet) er en ”Moldex compact mask” der beskytter mod gasser, damp og støv. Beskyttelsesniveau [EN405:2001 + A1:2009] FFABEK1P3 R D (5430)

Anvendelse:

  • ORGANISKE GASSER/DAMPE MED KOGEPUNKT > 65°C(Mod opløsningsmidler fra klæbemidler, maling, malingspray, pesticider)
  • UORGANISKE GASSER/DAMPE MED KOGEPUNKT > 65°C(Mod klor, brom, salpetersyre, svovldioxid)
  • SYRE GASSER(Mod klorbrinte, salpetersyre, svovlsyre)
  • AMMONIA OG AMIN DERIVATER
  • FINT GIFTIGT STØV, DAMPE, VAND- OG OLIEBASEREDE
  • TÅGER/AEROSOLER

Har masken været i brug giv da venligst besked til Anni Christensen, anc@mbg.au.dk.