Sikkerhedsstation

Sikkerhedsstationer

Der er oprettet en sikkerhedsstation ved instituttets afdelinger i Aarhus i både Forskerparken og Biokæden indeholdende:

  • hjertestarter
  • åndedrætsværn
  • førstehjælpskasse 
  • brandslukker

Forskerparken

Sikkerhedsstationen, Gustav Wieds Vej 10C i bygning 2 (3130), 1. etage.

sikkerhedsstation i Forskerparken

 

Biokæden

Sikkerhedsstationen, C.F. Møllers Alle 3, bygning 1130, 3. etage.

Hjertestarter

MBG har to hjertestartere på instituttet - en i Biokæden, C.F. Møllers Alle 3 og en i Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10.

Hjertestarteren er et let anvendeligt førstehjælpsværktøj, der med tale guider til rigtig anvendelse. Man behøver ikke et kursus for at bruge hjertestarteren, men man kan have gavn af disse links:

Læs mere om hjertestartere på: http://www.hjertestarter.dk/

Det er selvfølgelig tilladt at kigge på hjertestarteren, men sørg for ikke at starte maskinen eller trække i håndtaget, medmindre man står i en situation, hvor det er påkrævet.

Trækker man i håndtaget, vil gelpladerne, som skal påsættes patienten, tørre ud og være ubrugelige. Opdager man, at håndtaget har været trukket eller maskinen været startet uberettiget, kontakt venligst sikkerhedslederen, sikkerhedsrepræsentanten eller kontoret.

Åndedrætsværn

Findes både i Forskerparken og i Biokæden.

Åndedrætsværnet  (en halvmaske der kan anvendes ved mindre uheld i laboratoriet) er en ”Moldex compact mask” der beskytter mod gasser, damp og støv. Beskyttelsesniveau [EN405:2001 + A1:2009] FFABEK1P3 R D (5430)

Anvendelse:

 

  • ORGANISKE GASSER/DAMPE MED KOGEPUNKT > 65°C(Mod opløsningsmidler fra klæbemidler, maling, malingspray, pesticider)
  • UORGANISKE GASSER/DAMPE MED KOGEPUNKT > 65°C(Mod klor, brom, salpetersyre, svovldioxid)
  • SYRE GASSER(Mod klorbrinte, salpetersyre, svovlsyre)
  • AMMONIA OG AMIN DERIVATER
  • FINT GIFTIGT STØV, DAMPE, VAND- OG OLIEBASEREDE
  • TÅGER/AEROSOLER

 

 

Har masken været i brug giv da venligst besked til Anni Christensen, anc@mbg.au.dk.