Hjælp til nyhedsartikler

Formidling af forskningsresultater 

Instituttet vægter præsentation af forskningsresultater højt - dels for at imødekomme Universitetslovens krav om videnformidling og dels for at tiltrække nye studerende og medarbejdere.

Alle forskningsresulteter, der kan formidles, og som kan have interesse for andre, kan bringes som en nyhed. Dvs. tidsskriftets impact factor er IKKE afgørende i denne sammenhæng.

Målgruppen er den brede befolkning, dvs. vi stiler mod, at 3.g'ere kan forstå teksten.

Er forskningsresultaterne for specialiserede til at blive sendt til medierne, bringes nyheden "blot" på instituttets (og evt. fakultetets) hjemmeside samt på Twitter og LinkedIn.

Har du publiceret nogle resultater, som gerne vil have formidler, så kontakt: Lisbeth Heilesen, der vil være behjælpelig med udformningen af teksten, oversættelse til engelsk af teksten, fotografering, fremsendelse af tekst til medierne og uploading på hjemmesider (AU, NAT, MBG) samt Twitter og LinkedIn.

Andre emner til formidling i medierne og/eller på hjemmesiden

  • stor bevilling
  • æresbevisning (fx udnævnelse til visiting professor, medlemskab af prestigefyldt organisation, internationalt udvalg mv.)
  • vigtig begivenhed (fx besøg af Nobelpristager)
  • mv.