Informationsskærme

MBG har i alt 10 informationsskærme fordelt i bygningerne 1870-1875:

Bygning

Etage

Rumnummer

Formål

Rumfunktion

1871

1

101

Info tavle

Langs auditorium

1873

1

118

Info tavle

Kantine

1870

1

101

Info tavle

Foyer (hovedindgangen)

1870

1

102

Info tavle

Overgang til auditorium

1870

2

202

Info tavle

Repos/hygge-/opholdsområde

1870

3

302

Info tavle

Repos/hygge-/opholdsområde

1870

4

402

Info tavle

Repos/hygge-/opholdsområde

1870

5

502

Info tavle

Repos/hygge-/opholdsområde

1870

6

602

Info tavle

Repos/hygge-/opholdsområde

1875

 

k02

Info tavle

Gang ved studieområde

Der er tekniske udfordringer med at få et par af skærmene til at virke, men det ser IT på i øjeblikket.

Skærmene med blåt har den samme information, mens skærmene med hvidt har hver deres forskellige informationer.

Informationen på skærmene styres af sekretariatet.

Indtil vi får lavet nogle skabeloner, hvor vi kan skrive direkte i, skal det hele laves i Photoshop, Indesign, PowerPoint mv. og konverteres til et billede.

Indtil videre er det derfor hovedsagligt Lisbeth Heilesen, der står for indholdet på informationsskærmene.

Udover events, kalenderinformation o.l., skal skærmene ligeledes bruges til meddelelser, som normalt bliver rundsendt via e-mail.