Ferie, sygdom og barsel

Sygefravær, barns sygdom og omsorgsdage

Regler for medarbejdere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

I forbindelse med sygdom og anden fravær (sygefravær barns 1.+2. sygedag, omsorgsdage, seniordage) skal du:

  1. kontakte til din sektionsleder/gruppeleder eller andre efter aftale.
  2. melde dit sygefravær ind på følgende adresse: fravaer@mbg.au.dkFravær, MBG

    Når du vender tilbage, skal du:  
  3. sende en e-mail til fravaer@mbg.au.dk, således at antallet af fraværsdage kan blive registreret

Ændring af tidligere registreret ferie og feriefridage

Besked om ændring af tidligere registreret afholdelse af ferie og særlige feriedage – send besked til fravaer@mbg.au.dk om datoer der ønskes slettet og nye datoer (samme antal), der ønskes afholdt i stedet for med cc til nærmeste fortsatte.

Har du brug for vejledning om reglerne for ferie (se også information nedenfor), så kontakt Dorte Abildskov.


Bemærk

  • at al ordinær ferie og særlige feriedage, inkl. ordinære feriedage og særlige feriedage overført fra tidligere ferieår, som udgangspunkt skal afvikles inden for det aktuelle ferieår, og
  • at tidsbegrænsede ansatte, herunder ph.d.-studerende, inden fratræden skal afholde så meget som muligt af den optjente ferie, som der er hjemmel til i Ferieloven.
    Planlagt ferie skal godkendes af nærmeste foresatte.

 

Alle bedes planlægge deres ferie i henhold hertil.

1. maj

Der har de tidligere år været en uensartet håndtering af, om 1. maj blev betragtet som en fridag. 

I nogle sektioner har enkelte medarbejdere fået fri ved anmodning, hvorimod i andre har man været mere tilbageholdne.

Institutledelsen har ønsket at sikre sig, at der gælder de samme retningslinjer på hele instituttet.

Som udgangspunkt betragtes den 1. maj som en normal arbejdsdag, hvor det forventes, at man møder på arbejdet.

Skulle en medarbejder have behov for en hel eller delvis fridag, rettes henvendelse til institutlederen, som i hvert enkelt tilfælde vil tage stilling til anmodningen.

Medarbejdere, der er reguleret af en overenskomstbestemt aftale, hvor 1. maj er en fridag skal dog ikke anmode om en fridag.

Ordningen træder i kraft fra 1. maj 2017

Barsel