Ferie, sygdom og barsel

Registrering af ferie

Gælder månedslønnede medarbejdere ved Molekylærbiologi og Genetik i Aarhus
(VIP, TAP, ph.d.-studerende (ekskl. del A-stud.)

Gælder ikke for udenlandske medarbejdere ansat efter samtidighedsferieordning

I henhold til AU’s ferieretningslinjer kan ferieplanlægningen for det nye ferieår påbegyndes fra februar (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/ferie/).

Og i lighed med forrige år vil instituttet foretage en forhåndsregistrering af 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.

Hvis du har optjent fuld ferieret, vil det blive registreret, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger:

Ferie:

 • 3 uger i juli (uge 28-30 inkl.)
 • 1 uge i efterårsferien (uge 42)
 • 1 uge omkring jul

Særlige feriedage:

 • 2 dage i vinterferien (uge 7)
 • 3 dage før påske.

For nyansatte medarbejdere, der har optjent delvis ferieret, vil der ligeledes under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner blive registreret afvikling af feriedage efter ovennævnte principper.

Der vil ske forhåndsregistrering i april måned.

Ferieskema

Du kan ændre ovennævnte ferietidspunkter ved i dette ferieskema at anføre dine ønsker om tidspunkt for afvikling af ferie og særlige feriedage.

Du bedes i så fald udfylde vedlagte skema og aflevere/fremsende det til Dorte Abildskov da@mbg.au.dk i Forskerparken.

Der kan efterfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det.

For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at en forholdsmæssig del af den optjente ferie så vidt muligt afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste foresatte.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorte Abildskov da@mbg.au.dk

Ferie - retningslinjer og skema

Ændring af tidligere registreret ferie

 • Besked om ændring af tidligere registreret afholdelse af ferie og særlige feriedage – send besked til Dorte Abildskov, MBG, Forskerparken på e-mail: da@mbg.au.dk med besked om datoer der ønskes slettet og nye datoer (samme antal) der ønskes afholdt i stedet.

Har du brug for vejledning om reglerne for ferie (se også information nedenfor), så kontakt Dorte Abildskov på e-mail: da@mbg.au.dk eller tlf. 871 55486.


Bemærk,

 • at al ordinær ferie og særlige feriedage inkl. ordinære feriedage og særlige feriedage overført fra tidligere ferieår, som udgangspunkt skal afvikles inden for det aktuelle ferieår (1. maj–30. april), dette gælder dog ikke samtidighedsferie,
 • og at tidsbegrænsede ansatte, herunder ph.d.-studerende, inden fratræden skal afholde så meget som muligt af den optjente ferie, som der er hjemmel til i Ferieloven. For medarbejdere på samtidighedsferie gælder, at al ferie afholdes inden fratræden. Planlagt ferie skal godkendes af nærmeste foresatte.

Alle bedes planlægge deres ferie i henhold hertil.

Det er også muligt selv at tjekke egen feriestatus på mit.au.dk/selfservice/

1. maj

Der har de tidligere år været en uensartet håndtering af, om 1. maj blev betragtet som en fridag. 

I nogle sektioner har enkelte medarbejdere fået fri ved anmodning, hvorimod i andre har man været mere tilbageholdne.

Institutledelsen har ønsket at sikre sig, at der gælder de samme retningslinjer på hele instituttet.

Som udgangspunkt betragtes den 1. maj som en normal arbejdsdag, hvor det forventes, at man møder på arbejdet.

Skulle en medarbejder have behov for en hel eller delvis fridag, rettes henvendelse til institutlederen, som i hvert enkelt tilfælde vil tage stilling til anmodningen.

Medarbejdere, der er reguleret af en overenskomstbestemt aftale, hvor 1. maj er en fridag skal dog ikke anmode om en fridag.

Ordningen træder i kraft fra 1. maj 2017

Sygefravær, barns sygdom og omsorgsdage

I forbindelse med sygdom og anden fravær (sygefravær barns 1.+2. sygedag, omsorgsdage, seniordage) skal du:

 1. ringe til din sektionsleder/gruppeleder eller andre efter aftale.
 2. melde dit sygefravær ind på følgende adresse: fravaer@mbg.au.dkFravær, MBG
   
  Når du vender tilbage, skal du:  

 3. sende en e-mail til fravaer@mbg.au.dk, således at antallet af fraværsdage kan blive registreret

Barsel