Nye medarbejdere

Denne side samler information, som nye medarbejdere har brug for, når de starter på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG).

Mentor

Lederen af forskningsgruppen, hvor den nye medarbejder skal arbejde, udpeger en mentor, som skal hjælpe den nye medarbejder med at blive etableret og introduceret til procedurer, lokaliteter og andre medarbejdere ved MBG og - for udenlandske medarbejdere - registrering hos relevante myndigheder.

Se: Praktisk information til kommende udenlandske medarbejdere og studerende (kun på engelsk)

Ved ansættelse af en ny teknisk/administrativ medarbejder, der ikke er tilknyttet en forskningsgruppe, udpeger institutlederen en mentor.

Registrering ved MBG

For at få adgang til instituttets laboratorier, faciliteter, kalendersystem, e-mail og nyhedsinformation, skal man registreres på instituttet.

Registrering af nyansatte medarbejdere og ph.d. studerende
Dette skema (højreklik og gem skemaet på din computer) udfyldes og returneres til Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek). Den ansatte/ph.d.-studerende vil derefter få en @mbg-email adresse og blive indtastet i MBG's database. Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende selv oploade yderligere information i PURE på den hjemmeside for medarbejdere og studerende der automatisk bliver genereret.
Alle nye bliver indkaldt til fotografering til MBG's hjemmeside via e-mail.

Registrering af gæster (inkl. gæste- og/udvekslingsstuderende)
Dette skema (højreklik og gem skemaet på din computer) udfyldes og gives til Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek). Gæsten vil derefter få en @mbg-email adresse og blive indtastet i MBG's database. Når dette er sket, skal gæsten (gælder ikke kandidatstuderende) selv oploade yderligere information i PUREmedarbejderhjemmeside. Gæsten bliver indkaldt til fotografering til MBG's hjemmeside.

Forsikring af gæsteforskere

AU har besluttet at påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved AU pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.


 

Udlevering af adgangskort/nøgler

Udlevering af adgangskort/nøgler


Hvem skal jeg henvende mig til på MBG, og hvad har jeg brug for at vide?

PURE

PURE (PUblication&REsearch Platform) is a web-based system used for:
1) registration of research publications and research dissemination activities
2) registration of research areas
3) registration of personal information for the staff websites
The information in PURE is used for:
1) Allocation of funding based on the number of peer-reviewed publications
2) Staff websites
3) Find a researcher

Brightspace

  • Log-in

Brightspace is the joint learning management system at Aarhus University.

News channels for MBG