Nye medarbejdere

Denne side samler information, som nye medarbejdere har brug for, når de starter på Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG).

Mentor

Lederen af forskningsgruppen, hvor den nye medarbejder skal arbejde, udpeger en mentor, som skal hjælpe den nye medarbejder med at blive etableret og introduceret til procedurer, lokaliteter og andre medarbejdere ved MBG og - for udenlandske medarbejdere - registrering hos relevante myndigheder.

Se: Praktisk information til kommende udenlandske medarbejdere og studerende (kun på engelsk)

Ved ansættelse af en ny teknisk/administrativ medarbejder, der ikke er tilknyttet en forskningsgruppe, udpeger institutlederen en mentor.

Registrering ved MBG

For at få adgang til instituttets laboratorier, faciliteter, kalendersystem, e-mail og nyhedsinformation, skal man registreres på instituttet.

Registrering af nyansatte medarbejdere og ph.d. studerende
Dette skema (højreklik og gem skemaet på din computer) udfyldes og returneres til Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek). Den ansatte/ph.d.-studerende vil derefter få en @mbg-email adresse og blive indtastet i MBG's database. Når dette er sket, skal den ansatte/ph.d.-studerende selv oploade yderligere information i PURE på den hjemmeside for medarbejdere og studerende der automatisk bliver genereret.
Alle nye bliver indkaldt til fotografering til MBG's hjemmeside via e-mail.

Registrering af gæster (inkl. gæste- og/udvekslingsstuderende)
Dette skema (højreklik og gem skemaet på din computer) udfyldes og gives til Dorte Abildskov (evt. Rikke Mie Rahbek). Gæsten vil derefter få en @mbg-email adresse og blive indtastet i MBG's database. Når dette er sket, skal gæsten (gælder ikke kandidatstuderende) selv oploade yderligere information i PUREmedarbejderhjemmeside. Gæsten bliver indkaldt til fotografering til MBG's hjemmeside.

Forsikring af gæsteforskere

AU har besluttet at påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved AU pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.


 

Udlevering af adgangskort/nøgler

Udlevering af adgangskort/nøgler


Hvem skal jeg henvende mig til på MBG, og hvad har jeg brug for at vide?

 • Institutsekretariat
  Har du spørgsmål vedr. din ansættelse, kan henvendelse ske til Inge Danielsen.  
  Se hvem du skal henvende dig til, når det drejer sig om studierelaterede spørgsmål.

 • Kontor
  Forskerparken: kontorplads bestilles hos Dorte Abildskov.
  Biokæden: kontorplads bestilles hos Rikke Mie Rahbek.

 • Laboratorium
  Den nye medarbejder får tildelt en plads i laboratoriet af den relevante gruppeleder.
 • Posthylde
  Forskerparken: bestilles hos Dorte Abildskov.
  Biokæden: bestilles hos Rikke Mie Rahbek.   

 • Telefon
  Forskerparken og Biokæden: Hvis man ønsker at få oprettet en ny telefon, eller hvis der er noget i vejen med den man har, skal man henvende sig til Dorte Abildskov.
 • Faxmaskine:
  Forskerparken: faxmaskinen er nedlagt.
  "Biokæden": faxmaskinen findes i bygning 1130, lokale 322. Fax nummer: 8619 6500.
 • Kopimaskiner
  Forskerparken: findes i bygning 3130, rum 112. Man kan blive tilsluttet farvekopimaskinen, således at man kan printe i farver direkte fra sin computer. Hvis man ønsker denne tilslutning, bedes man henvende sig til ST-AU IT. Hver gruppe har sin egen kode.
  Biokæden: findes i bygning 1130, lokale 322.
 • Scanning
  Forskerparken: farvekopimaskinen kan også scanne i både sort/hvid og farver.
  Biokæden: Kopimaskinen kan scanne i sort/hvid.
 • Kontorartikler
  Forskerparken: de mest almindelige typer kontorartikler findes i bygning 2, 1. etage. Specielle kontorartikler bestilles hos Dorte Abildskov, eller læg en seddel på Dortes posthylde: "Til bestilling af kontorartikler".
  Biokæden: de mest almindelige typer kontorartikler findes i bygning 1130, lokale 311. Specielle kontorartikler bestilles hos Rikke Mie Rahbek

 • Bibliotek
  MBG har en bibliotekar tilknyttet. Alle kan henvende sig til hende for at for hjælp.

 • Fotografering
  Nye medarbejdere vil blive indkaldt personligt til fotografering af Lisbeth Heilesen. Fotograferingen foregår i MBG's fotoatelier i Forskerparken.

 • Post og kurer (intern og ekstern)
 • Indkøb
  Staten har indgået rabataftaler med firmaer om indkøb af forsknings- og laboratorieudstyr, IT-udstyr, møbler, bøger, hoteller, rejser mv.
 • Regnskab
  Hver forskergruppe er tilknyttet en bestemt regnskabsmedarbejder ved MBG.