Nye studerende

Aftale med vejleder

Før den studerende påbegynder sit projekt eller speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), skal han/hun kontakte en af instituttets forskere og lave en aftale om vejledning af projekt eller speciale. Når der er indgået en aftale, skal der udarbejdes en specialekontrakt.

Se også: Beskrivelse af bachelorstudiet og Beskrivelse af kandidatstudiet.

Registrering som studerende ved MBG

Når den studerende har lavet en aftale om vejledning, skal han/hun registreres ved instituttet for at få adgang til laboratorier, faciliteter, kalendersystem, e-mail og nyhedsinformation.

Dette skema (dobbeltklik på "skema" og gem filen (save as) på din computer) udfyldes og afleveres/sendes til Dorte Abildskov (eller Rikke Mie Rahbek). Den studerende vil derefter få en institut-emailadresse og blive indtastet i MBG's database. Alle nye studerende bliver indkaldt til fotografering til MBG's hjemmeside.


Bemærk, at studerende (undtagen del B ph.d.-studerende der er ansat og får løn) selv skal tegne en heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring, når de arbejder på instituttet for at være dækket ved evt. ulykker. Anmeldelse i forbindelse med arbejdsskade skal ske til Birgitte Larsen, MBG, Forskerparken.


Mentor

Lederen af forskningsgruppen, hvor den nye studerende skal studere, udpeger en mentor, som skal hjælpe den nye studerende med at blive etableret og introduceret til procedurer, lokaliteter og andre medarbejdere ved MBG.

Se: Praktisk information til kommende udenlandske medarbejdere og studerende (kun på engelsk)

Udlevering af adgangskort/nøgler

Udlevering af adgangskort/nøgler