Indkøb og økonomi

Indkøb

Nyhedsbreve fra AU Indkøb

Gå til AU Indkøbs hjemmeside

AU's indkøbsportal

Find en medarbejder i AU Indkøbsafdeling

Når du køber ind på AU’s regning, er der en række regler og procedurer, der skal overholdes. Herunder er AU forpligtet til at sikre en fair konkurrence, når der købes ind.

Der kan altid hentes hjælp via din instituttets indkøbskoordinator Anette Kjems, eller ved direkte kontakt til Indkøb i fællesadministrationen på udbud@au.dk.

Indkøbsproces:

  1. Brug indkøbsaftalerne: AU har indkøbsaftaler på en lang række indkøbsområder. Hvis AU har en aftale skal denne benyttes.
  2. Hvis AU ikke har en indkøbsaftale, der dækker dit behov:
    Indkøb under 100.000 kr.
    Her må du gerne selv gennemføre dit indkøb, men du kan også hente råd og vejledning via Indkøb i fællesadministrationen. Du skal være opmærksom på, at du skal hente mindst to tilbud og sikre, at du har dokumentation f.eks. i form af mails eller et kort notat du selv udfærdiger.
    Indkøb over 100.000 kr.
    Her skal du altid tage kontakt til din indkøbskoordinator eller Indkøb i fællesadministrationen med henblik på en vurdering af dit indkøb og en aftale om indkøbsprocessen. Afhængig af karakteren af dit indkøb vil du enten selv kunne gennemføre indkøbet, eller det vil kunne ske i samarbejde med Indkøb i fællesadministrationen. Der vil som minimum skulle indhentes to tilbud og sikres dokumentation i form af mails eller et kort notat.

Indkøbsprocesser kan i de fleste tilfælde gennemføres relativt hurtigt. Der kan dog være større projekter, hvor indkøbsprocessen kræver både tid og ressourcer. Dette gælder i særlig grad ved indkøb over ca. 1,6 mio. DKK., hvor indkøbet skal i EU-udbud. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din indkøbskoordinator eller Indkøb i fællesadministrationen hurtigst muligt efter du konstaterer, at der er et indkøbsbehov, som du skal have assistance med.

Her finder du indkøbsaftaler for bl.a.

billeje, brændstof til biler og egne tankanlæg, bøger, flytteservice, it, kaffe mm., kontorforsyning, køb/leje af køretøjer, værksted, møbler og inventar, rejser. service og tjenesteydelser

Registrering af ansøgninger i ReAp

For at kunne lave bedre institutbudgetter, holde øje med succesrater hos de enkelte bevillingsgivere, samt styre dækningen af basisomkostningerne, skal ansøgninger over 50.000 kr. indtastes i det web-baserede system ReAp til registrering af ansøgninger.

Økonomi og regnskab

MBG's controller

Susanne Vestergaard Nielsen

Controller Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Aarhus

Økonomi og regnskab

AU Økonomiportal

Information om økonomi ved AU såsom it systemer, økonomimanual, blanketter, vejledninger, EAN numre, mv.

AU Regnskabsportal

Information om regnskab ved AU såsom regnskabs forskellige afdelinger, åbningstider, adresse mv.

Support ved Regnskab

På AU's hjemmeside for Regnskabsafdelingen kan du se, hvem du skal henvende dig til alt efter om det drejer sig om debit, kredit, rejse eller service.

Gå til AU's hjemmeside