Enhedsnumre

Instituttets enhedsnummer er 5400

Nedenfor findes enhedsnumre for alle instituttets sektioner.

Sektion/Seection

Enhedsnummer/Unit number

Lokalitet/location

 

 

 

Molecular Nutrition
Molekylær Ernæring
(Esben Skipper Sørensen)

2027

Gustav Wieds Vej 10

Protein Science
Proteinforskning
(Daniel Otzen)

2028

Gustav Wieds Vej 10

Structural Biology
Strukturel Biologi
(Gregers Rom Andersen)

2029

Gustav Wieds Vej 10

Molecular intervention
Molekylær intervention
(Claus Oxvig)

2034

Gustav Wieds Vej 10

Plant Molecular Biology
Plante Molekylærbiologi
(Jens Stougaard)

2036

Gustav Wieds Vej 10

Genome stability and technology
Genom stabilitet og -teknologi
(Anni Hangaard Andersen)

2022

C.F. Møllers Allé 3

Gene medicine & Gene expression
Genmedicin & Genekspression
(Finn Skou Pedersen)

2023

C.F. Møllers Allé 3

Molecular Cell and Developmental Biology
Molekylær celle- og udviklingsbiologi
(Pia Møller Martensen)

2024

C.F. Møllers Allé 3

Molecular genetics and Systems Biology
Molekylær Genetik og Systembiologi
(Bo Thomsen)

1141

 

 

C.F. Møllers Allé 3

 

DANDRITE
(Poul Nissen)

2308

AU

Secretariat

Sekretariat

2037

2025

Gustav Wieds Vej 10, Aarhus

C.F. Møllers Allé 3, Aarhus

Service workshop

Teknikerværksted

 

2038

2026

Gustav Wieds Vej 10, Aarhus

C.F. Møllers Allé 3, Aarhus