Trykkeri AU

Fællestrykkeriet, SUN-TRYK (Health)

Ole Worms Allé, Bygning 1163
Tlf.: 871 68287

http://trykkeri.au.dk/

Opgaverne sendes som pdf-fil til trykkeri@au.dk sammen med en rekvisition.

Se hvordan du udfylder rekvisitionen.

Husk at opgive dit navn, projekt samt MBG's EAN-nummer: 5798000419964 ved alle bestillinger.

MBG's stedkode er: 7241