Maillister på MBG

Mailinglisterne må kun bruges af medarbejdere og studerende ved instituttet.

Listerne må ikke bruges til at rundsende job- og konferenceopslag o.l.
Vælg i stedet at sende til de personer, hvis forskningsfelt ligger inden for opslaget.

Vi prøver nemlig at undgå spam. Ved en rundsending til alle på instituttet, forstyrrer du omkring 500 personer.

E-mailgrupper på MBG

Alle medarbejdere og studerende på MBG

 • #MBG Biokæden Aarhus
 • #MBG Forskerparken Aarhus
 • #MBG Foulum
 • #MBG Flakkebjerg

Hvis du vil sende en e-mail til alle medarbejdere og studerende på MBG, skal du vælge alle fire ovenfor viste adresser. Se kolonnen til højre, hvordan du gør.

Adressen #MBG kan også bruges til at sende til alle på instituttet, men denne adresse kan kun bruges af sekretariatet og udvalgte medarbejdere for at undgå spam.

Det er også muligt at sende mails til udvalgte personalegrupper: VIP, TAP, ph.d-studerende, specialestuderende og projektstuderende.

Alle VIP

 • #MBG VIP Forskerparken Aarhus
 • #MBG VIP Biokæden Aarhus
 • #MBG VIP Foulum
 • #MBG CGB VIP Flakkebjerg

Senior VIP

 • #MBG Senior VIP Aarhus
 • #MBG Senior VIP Foulum, Flakkebjerg

Alle TAP

 • #MBG TAP Forskerparken Aarhus
 • #MBG TAP Biokæden Aarhus
 • #MBG TAP Foulum
 • #MBG CGB TAP Flakkebjerg

Alle ph.d.-studerende

 • #MBG PhD Forskerparken Aarhus
 • #MBG PhD Biokæden Aarhus
 • #MBG PhD Foulum
 • #MBG CGB PhD Flakkebjerg

Alle specialestuderende

 • #MBG studerende Forskerparken Aarhus
 • #MBG studerende Biokæden Aarhus

til udvalgte lokaliteter;

 • Foulum, Flakkebjerg, Forskerparken og Biokæden.

Der er desuden udvalgte e-mailgrupper for MBG-Foulum, MBG-Flakkebjerg, MBG-Biokæden og MBG-Forskerparken.

For Foulum og Flakkebjergs vedkommende er der, som tidligere, mulighed for at sende mail til sektionerne. Se til højre, hvis du ønsker at se alle disse lister.

Retningslinjer for udsendelse af mails via MBG's e-maillister

 • Instituttets medarbejdere og studerende må nu selv rundsende e-mails via listerne uden at gå via en sekretær.
 • Overvej nøje, hvem informationen er relevant for og send kun til disse e-mailgrupper.
 • E-mailgrupper må ikke anvendes til private formål eller videreformidling af e-mails fra firmaer o.l.
 • E-mail-listerne må ikke benyttes af eksterne personer/institutioner/firmaer uden tilladelse fra Institutlederen.

Sådan udvælger man mailinglister

PC-brugere

Sådan vælger man mailinglister

 • Åbn dit Outlook mail-program
 • Åbn "Ny e-mail"
 • Kopier den af maillisterne til venstre på siden, du ønsker at sende til
 • Sæt den ind i "To/til"-feltet i din e-mail fx maillisten #MBG PhD Foulum, hvis du ønsker at sende en e-mail til alle ph.d.-studerende i Foulum
 • Tryk "Kontroller navne".

Når maillisten bliver fed og understreget, er listen registreret, og du kan nu sende en e-mail til denne gruppe.

Hvis du ønsker at sende til flere mailgrupper, vælger du de/den næste liste(r), du ønsker at sende en mail til.

Husk, der skal stå semikolon (;) og ikke komma (,) mellem maillisteadresserne.

E-mail til alle på MBG

(klik på billedet for større udgave)

Hvis du vil sende en mail til samtlige medarbejdere og studerende på instituttet, skal du blot kopiere disse adresser ind i "To/til"-feltet og klikke "Kontroller navne":

Samtlige MBG e-mail-lister

Udover de mailadresser, der findes på siden til venstre, findes der en del andre udvalgte gruppe- og sektionsmaillister, som du kan se ved at gennemgå nedenstående procedure.

Åbn mailsystemet (Outlook). Åbn "ny mail". Tryk på "Address book/adressebog" foroven i mailen

(klik på billederne for større udgave)

Skriv #MBG i feltet foroven. Nu vises alle MBGs maillister. Vælg en liste ad gangen. Tryk forneden i "To/til"-feltet, når den ønskede liste er valgt, og tryk OK. Gentag processen for hver liste du ønsker at tilføje.
Når du har valgt alle de lister, du ønsker, kan disse ses i "To/til"-feltet i din mail, og du er nu klar til at sende en mail til de udvalgte grupper. Når du har valgt de fire viste grupper, sender du en e-mail til samtlige medarbejdere og studerende på MBG.

Når man én gang har skrevet til de forskellige mailinglister, kan man blot nøjes med at skrive #MBG i "To/til"-feltet, så vil de mailinglister, man har skrevet til tidligere, automatisk blive vist.

Mac-brugere

Søgning efter mailadresse/person

Mac Outlook

(I Outlook vælges Mail funktionen nede til venstre)

 • Vælg "New" (Email Message) eller tryk cmd-N
 • Tryk på bog-symbolet helt ude til højre for "To" feltet
 • Skriv relevant søgetekst/navn etc. (f.eks. efternavn, del af mailadresse eller #(enhed) ).
  - bemærk at man kan udvælge søgningen i rulleboksene "Search . . ." samt in "Exchange kontoen", ønsket institut/enhed etc.
 • Marker/vælg det/den ønskede og klik nede til højre i vinduet på "To", "CC" eller "Bcc"

Se også Mail og kalender

93604 / i31