VPN adgang

Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af AU's services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på universitetets netværk.

Via VPN forbindelsen vil du få adgang til internet, print, online tidsskrifter og videnskabelige artikler, som man normalt kun har adgang til via Eduroam. Har du brug for at få adgang til mere specifikke og interne ressourcer bedes du henvende dig til din lokale IT-support.

Se hvordan du får adgang til VPN.