MOL-X-LAB

Undervisningslokaler

for Institut for Molekylærbiologi og Genetik

MBG's undervisningslokaler findes i bygningerne 1120 og 1122.

Her findes:

  • fem øvelselaboratorier med 60 arbejdspladser i alt
  • et laboratorium med seks LAF-bænke
  • tre forberedelseslaboratorier og
  • et seminarlokale.

Oversigt over lokalerne.


Lokalerne benyttes til:

  • eksperimentelle kurser på før-bachelor, bachelor- og kandidatniveau
  • introduktionsforedrag i brug af laboratorieprotekoller
  • lektiehjælpsklasser
  • sommerskoler
  • praktiske øvelser for gymnasieelever og folkeskoleelever

Praktisk information til underviserne

Procedurer for indkøb til undervisning

Leder af MBG's undervisningslaboratorier

Magdalena Pyrz

Leder af undervisningslaboratorier