MOL-X-LAB

Undervisningslokaler

for Institut for Molekylærbiologi og Genetik

   

MBG's undervisningslokaler findes i bygningerne 1120 og 1122.

Her findes:

 • fem øvelselaboratorier med 60 arbejdspladser i alt
 • et laboratorium med seks LAF-bænke
 • tre forberedelseslaboratorier og
 • et seminarlokale.

Oversigt over lokalerne.


Lokalerne benyttes til:

 • eksperimentelle kurser på før-bachelor, bachelor- og kandidatniveau
 • introduktionsforedrag i brug af laboratorieprotekoller
 • lektiehjælpsklasser
 • sommerskoler
 • praktiske øvelser for gymnasieelever og folkeskoleelever

Praktisk information til underviserne

Procedurer for indkøb til undervisning

Leder af MBG's undervisningslaboratorier

Magdalena Pyrz

Leder af undervisningslaboratorier