Nat-Tech bygningsservice

Fordeling af opgaver mellem instituttets medarbejdere og det tekniske personale ved NAT-TECH-BYG

NAT-TECH-byg varetager følgende opgaver:

 • Udvendigt vedligehold
 • Indvendigt vedligehold (overflader, døre, vinduer, fast inventar, belysning, herunder skift af pærer og lysstofrør)
 • Vedligehold, drift og justering af tekniske anlæg (varme, ventilation, køl, el, vand, kloak, CO2-anlæg, stinkskabe)
 • Bygningsalarmer
 • Bygningsændringer
 • Møblering af kontorer og laboratorier, herunder opsætning af reoler etc.
 • Indvendig skiltning
 • Anskaffelse og vedligehold af lovpligtigt brandudstyr
 • Aflåsning
 • Bortskaffelse af almindeligt og større anfald
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr på gangarealerne

Institut:

 • Vedligehold og reparation af ikke-fast udstyr
 • Håndtering af risikoaffald
 • Udlevering af nøgler og nøglekort
 • Frysealarmer
 • Vedligehold og reparation af opvaskemaskiner, autoklaver og flowbænke
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr i laboratorierne

Nat-Tech Bygningsservice Øst (187X)

Har du en almindelig opgave, du gerne vil have hjælp til fra bygningsservice, send en e-mail til NT-BygOest.Bygningsservice@au.dk

Har du en akut opgave, du gerne vil have hjælp til fra bygningsservice, kontakt bygningsservice pr. telefon (se nedenfor).

Driftsinspektør

Rengøring

Nedenstående medarbejdere yder service indenfor rengøring og affaldshåndtering:

Tilsynsassistent rengøring

Rengøringsleder