Nat-Tech bygningsservice

Fordeling af opgaver mellem instituttets medarbejdere og det tekniske personale ved NAT-TECH-BYG

NAT-TECH-byg varetager følgende opgaver:

 • Udvendigt vedligehold
 • Indvendigt vedligehold (overflader, døre, vinduer, fast inventar, belysning, herunder skift af pærer og lysstofrør)
 • Vedligehold, drift og justering af tekniske anlæg (varme, ventilation, køl, el, vand, kloak, CO2-anlæg, stinkskabe)
 • Bygningsalarmer
 • Bygningsændringer
 • Møblering af kontorer og laboratorier, herunder opsætning af reoler etc.
 • Indvendig skiltning
 • Anskaffelse og vedligehold af lovpligtigt brandudstyr
 • Aflåsning
 • Bortskaffelse af almindeligt og større anfald
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr på gangarealerne

Institut:

 • Vedligehold og reparation af ikke-fast udstyr
 • Håndtering af risikoaffald
 • Udlevering af nøgler og nøglekort
 • Frysealarmer
 • Vedligehold og reparation af opvaskemaskiner, autoklaver og flowbænke
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr i laboratorierne

Nat-Tech Bygningsservice Øst (187X)

Har du en almindelig opgave, du gerne vil have hjælp til fra bygningsservice, send en e-mail til NT-BygOest.Bygningsservice@au.dk

Har du en akut opgave, du gerne vil have hjælp til fra bygningsservice, kontakt bygningsservice pr. telefon (se nedenfor).

Download poster med oversigt over medarbejdere

Driftsinspektør

Rengøring

Nedenstående medarbejdere yder service indenfor rengøring og affaldshåndtering:

Tilsynsassistent rengøring

Rengøringsleder