Studerendes merudgifter

Retningslinjer for dækning af merudgifter ifm. studerendes rejser i ind- og udland

Institutledelsen har godkendt følgende ensartede retningslinjer for dækning af merudgifter ifm. studerendes rejser i ind- og udland:

Del B-studerende kan enten få rimelige merudgifter dækket mod dokumentation eller ved udbetaling af time- og dagpenge.

Del A-studerende og specialestuderende kan få refunderet rimelige, dokumenterede merudgifter.

For den studerende sker dette ifølge aftale med nærmeste gruppeleder/seniorVIP, som underskriver denne bevillingsskrivelse (engelsk version).

Det er den studerendes ansvar at få gruppeleders underskrift og vedhæfte dokumentet i sin RejsUd-afregning.