Fælleslager

Hver gruppe får udleveret ét kort, som giver adgang til begge lagre. Nøglekortene bliver udleveret af Anette Kjems og Nadia Laurs Schmidt.

Den person i gruppen, der får udleveret kortet, er den som hovedsageligt henter varer. Hvis andre i gruppen bruger kortet, er det kortholderens ansvar at oplære dem i, hvordan man handler i de to fælleslagre.

Fælleslager 1874-159 – spidser + produkter fra Hounisen:

Her har man mulighed for at købe spidser fra VWR samt diverse plast til celledyrkning, rør, stangpipetter, sprøjter, kuvetter m.m.

Mht. spidser, så har VWR desværre opsagt vores kontrakt, hvorfor der i øjeblikket er ved at blive lavet et nyt udbud. Det betyder, at når vi løber tør for spidser på fælleslageret, så er det op til den enkelte gruppe at bestille hjem til sig selv, indtil der er en ny aftale på plads.

Når man handler i dette fælleslager, udfylder man de fortrykte sedler, som ligger på bordet i lokalet. Herpå noteres, hvor mange man har taget af hvert produkt samt initialer, gruppenavn og evt. kontonummer.

De ansvarlige her er Dorthe Caroline Riishøj (spidser) og Anette Kjems (Hounisen produkter).

Fælleslager 1872-543 – handsker + produkter fra Life Technologies:

Her har man mulighed for at købe handsker samt diverse medier til celledyrkning, Trizol, ladders, kasetter, SYBR Safe mm.

Køber du produkter fra Life Technologies noterer du følgende i bogen, som ligger på bordet i lokalet:

dato, navn og katalognummer på produktet, antal købt samt initialer på både dig selv og din gruppe.

Har din gruppe ikke tidligere købt produkter fra Life i fælleslagret, skal I først oprettes i systemet ved at henvende jer til Nadia Schmidt på mail nls@mbg.au.dk.

Køber du handsker udfyldes en fortrykt seddel, som findes i den mappe, der ligger på bordet i lokalet. Der er et faneblad for hver gruppe.

De ansvarlige her er Nadia Laurs Schmidt (Life produkter) og Noriko Hansen (handsker).