Skemaer


Skema til ansøgning om laborantelever

Registrering af nye medarbejdere og studerende

Arbejdsmiljø

Følgende skemaer anvendes på Aarhus Universitet, når du vil anmelde en skade mv.

  • Arbejdsskade
  • Nærved ulykke
  • Brilleskade

Det udfyldte skema returneres til Birgitte Larsen, MBG.

Tjekliste ved sikkert arbejdsmiljø (engelsk version)

Værksted

Som et led i at strukturere og lette værkstedets opgaver bedes nedenstående ordreseddel fremover udfyldes og afleveres sammen med den opgave/ydelse, som ønskes udført.

Ordreseddel - Word-fil - PDF-fil