Administration

MBG's sekretariat tilbyder administrativ hjælp (hovedsageligt til senior VIP) inden for nedenstående områder.  Hvis du har brug for hjælp til en ting, du ikke finder nedenfor, eller er du i tvivl om, hvem der gør hvad, så bedes du kontakte sekretariatsleder Inge Danielsen.  

Administrative systemer

 • Brightspace - Birgitte Larsen/Rikke Mie Rahbek
 • Conference manager (tilmeldingssystem til konferencer, møder mv.) – Birgitte Larsen
 • Emply (online rekrutteringssystem) - vejledning i brug samt løsning af praktiske opgaver i systemet - Helle Homann (TAP + vid.ass./postdoc)/Anne Færch Nielsen (adjunkt-, lektor- og professorstillinger)   
 • IndFak - alle sekretærer
 • Labbook, alm. og administrator - Helle Homann (sammen med Astrid Munk fra DANDRITE)
 • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer – Birgitte Larsen/Rikke Mie Rahbek
 • ReAp (registrering af fondsansøgninger) - Anne Færch Nielsen
 • Rejs ud - hjælp med rejseafregninger og afregning af eksterne partnere – alle sekretærer
 • WorkZone (forskningsansøgninger, aftaler og adgange samt samarbejdsaftaler) - Birgitte Larsen

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Praktisk hjælp med undervisningsmaterialer – Rikke Mie Rahbek
 • Praktisk hjælp med eksamensopgaver – Rikke Mie Rahbek
 • Registrering af kurser og eksamener – Sara O'Keefe
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser – Sara O'Keefe
 • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe
 • Kursusevaluering – Sara O'Keefe
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe
 • Ph.d.-administration – Helle Homann (og Frederikke Kongsted Hansen)  
 • Studiepladser for studerende – Rikke Mie Rahbek /Dorte Abildskov

Infrastruktur

 • Fravær - send e-mail til fravaer@mbg.au.dk
 • Ferie, sygdom, barsel, etc. – vejledning og registrering – Dorte Abildskov
 • Kontorartikler - bestilling/opfyldning – Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov
 • Printere - vedligehold/påfyldning – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Filmdosimetre, fordeling/forsendelse – Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov
 • Telefoner - bestilling/fejlmelding/beskatning – Dorte Abildskov
 • Arbejdsmiljø – Birgitte Larsen
 • Planlægning/gennemførelse af receptioner i forbindelse med jubilæer, pensionering mv. – Dorte Abildskov/Birgitte Larsen
 • Webshop (nøgledepositum) - Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov

Nye medarbejdere og studerende

 • Introduktionsmateriale til nye medarbejdere – Dorte Abildskov
 • Adgangskort/nøgler Dorte Abildskov/ Rikke Mie Rahbek
 • Registrering af institut e-mail adresser (@mbg.au.dk) – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Tilføjelser/rettelser af personerprofiler i MSK/PURE profile – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • E-mail distributionslister – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Fotografering - Lisbeth Heilesen
 • Webshop (nøgledepositum) - Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov

MBG's sekretariat

Klik på billedet for større udgave

Økonomi

Denne funktion varetages af medarbejdere ved Faculty of Natural Sciences

Sekretærer og kontormedarbejder

Arbejdsopgaver


Arbejdsopgaver

 • Ph.d.-administration
 • Administrativ support i forbindelse med Emply (online rekrutteringssystem) for TAP-, vid.ass./postdoc-stillinger (Mette Kirkegaard for adjunkt-, lektor- og professorstillinger)    
 • Sekretær for Ph.d.-programudvalget
 • Labbook-administrator
 • Registrering af medarbejdere (MSK)
 • AU Timeløn
 • Generel støtte til medarbejdere, studerende og gæster

Arbejdsopgaver


Arbejdsopgaver


Arbejdsopgaver

 • Registrering af forskningsansøgninger i ReAp
 • Registrering af materiale i Workzone
 • Håndtering af post og forsendelser
 • Oprydning i kopirum og køkken
 • Vedligeholdelse af printere og kopimaskiner
 • Bestilling af varer
 • Lokalebooking og bestilling af mødeforplejning
 • Praktisk hjælp til større arrangementer
 • Modtagelse af gæsteforskere m.fl.
 • Oprettelse af adgang til bygninger for nye medarbejdere og studerende 
 • Hjælp til arkivering

Hjælp til studieadministration fra NAT

Sara O'Keefe

Uddannelseskoordinator

Arbejdsopgaver

Studieadministration for MBG (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Registrering af kurser og eksamener
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser 
 • Undervisningsplan
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser

Sekretariatsleder

Arbejdsopgaver

Støtte til ekstern funding

Anne Færch Nielsen

Videnskabelig koordinator

Arbejdsopgaver

Kommunikationssupport

Lisbeth Heilesen

Kommunikationskonsulent

Job description