Administration

MBG's sekretariat tilbyder administrativ hjælp (hovedsageligt til senior VIP) inden for nedenstående områder.  Hvis du har brug for hjælp til en ting, du ikke finder nedenfor, eller er du i tvivl om, hvem der gør hvad, så bedes du kontakte sekretariatsleder Inge Danielsen.  

Administrative systemer

 • Brightspace - Birgitte Larsen (Rikke Mie Rahbek)
 • Conference manager (tilmeldingssystem til konferencer, møder mv.) – Birgitte Larsen
 • Emply (online rekrutteringssystem) - vejledning i brug samt løsning af praktiske opgaver i systemet - Helle Homann (TAP + vid.ass./postdoc)/Anne Færch Nielsen (adjunkt-, lektor- og professorstillinger)   
 • IndFak - alle sekretærer
 • Labbook, alm. og administrator - Helle Homann (sammen med Astrid Munk fra DANDRITE)
 • MitHR: (ferie, fravær) Dorte Abildskov og (ansættelser Helle Homann)
 • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer – Birgitte Larsen/Helle Homann
 • ReAp (registrering af fondsansøgninger) - Anne Færch Nielsen
 • Rejs ud - hjælp med rejseafregninger og afregning af eksterne partnere – alle sekretærer
 • Scala - program til uploading af slides til skærme - Lisbeth Heilesen, Rikke Mie Rahbek og Birgitte Larsen
 • Typo3 webprogram - Lisbeth Heilesen, Anne Færch Nielsen og Birgitte Larsen
 • WorkZone (forskningsansøgninger, aftaler og adgange samt samarbejdsaftaler) - Birgitte Larsen, Helle Homann, Rikke Mie Rahbek, Anne Færch Nielsen (fondsansøgninger)

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Praktisk hjælp med undervisningsmaterialer – Rikke Mie Rahbek
 • Praktisk hjælp med eksamensopgaver – Rikke Mie Rahbek
 • Registrering af kurser og eksamener – Sara O'Keefe/Andrea Brønniche
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser – Sara O'Keefe/Andrea Brønniche
 • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe/Andrea Brønniche
 • Kursusevaluering – Sara O'Keefe/Andrea Brønniche
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe/Andrea Brønniche
 • Ph.d.-administration – Helle Homann (og Mie Meulengracht Christensen)  

Infrastruktur

 • Fravær - send e-mail til fravaer@mbg.au.dk
 • Ferie og sygdom. – vejledning og registrering – Dorte Abildskov
 • Kontorartikler - bestilling/opfyldning – Rikke Mie Rahbek/Gitte Dueholm
 • Printere - vedligehold/påfyldning – Gitte Dueholm
 • Filmdosimetre, fordeling/forsendelse – Rikke Mie Rahbek
 • Telefoner - bestilling/fejlmelding/beskatning – Dorte Abildskov
 • Arbejdsmiljø – Birgitte Larsen
 • Planlægning/gennemførelse af receptioner i forbindelse med jubilæer, pensionering mv. – Dorte Abildskov/Gitte Dueholm
 • Webshop (nøgledepositum) - Dorte Abildskov/Gitte Dueholm

Nye medarbejdere og studerende

 • Introduktionsmateriale til nye medarbejdere – Dorte Abildskov
 • Adgangskort/nøgler Adgangskort: Dorte Abildskov/ Rikke Mie Rahbek Nøgler: Dorte Abildskov/Gitte Dueholm
 • Registrering af institut e-mail adresser (@mbg.au.dk) – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Tilføjelser/rettelser af personprofiler i MSK/PURE profile – Birgitte Larsen/Helle Homann
 • E-mail distributionslister – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Fotografering - Lisbeth Heilesen
 • Uploading af portrætfoto i PURE - Lisbeth Heilesen
 • Oprettelse af hjemmeside for forskere - Lisbeth Heilesen
 • Tilføjelse på relevante hjemmesider med lister over forskere og TAP'er - Lisbeth Heilesen
 • Webshop (nøgledepositum) - Dorte Abildskov/Gitte Dueholm

MBG's sekretariat

Klik på billedet for større udgave

Økonomi

Denne funktion varetages af medarbejdere ved Faculty of Natural Sciences

Sekretærer og kontormedarbejder

Arbejdsopgaver


Arbejdsopgaver

 • Ph.d.-administration
 • Administrativ support i forbindelse med ansættelser af TAP, vid.ass. og postdocs, herunder Emply (online rekrutteringssystem) (Anne Færch Nielsen for adjunkt-, lektor- og professorstillinger)    
 • Sekretær for Ph.d.-programudvalget
 • Labbook-administrator
 • Registrering af medarbejdere (MSK)
 • AU Timeløn
 • Generel støtte til medarbejdere, studerende og gæster

Arbejdsopgaver


Arbejdsopgaver

 • Registrering af medarbejdere og studerende (MSK)
 • Filmdosimeter
 • Undervisningsstøtte
 • Support til Institutforum
 • Administration af Kjeldgaard Lectures and Brian Clark Lectures og MBG Internal Seminar Series
 • Young Investigator Symposium
 • Indkøb
 • Bogudlån/bogbestilling
 • Hjælp til IndFak/RejsUd/REEX
 • Kontakt til kunstfonde/ansvarlig for deponeret og doneret kunst
 • Generel støtte til medarbejdere, studerende og gæster

Arbejdsopgaver

 • Workzone arkivering
 • Håndtering af post og forsendelser
 • Adgang til bygninger for nye medarbejdere og studerende
 • Kontorpladser
 • Indkøb af kaffe, kantineartikler og andre produkter
 • Lokalebooking og bestilling af forplejning til møder
 • Praktisk hjælp til større arrangementer
 • Håndtering af kontorartikler
 • Supervisor for kantinen

Hjælp til studieadministration fra NAT

Sara O'Keefe

Uddannelseskoordinator

Arbejdsopgaver

Studieadministration for MBG (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Registrering af kurser og eksamener
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser 
 • Undervisningsplan
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser

Sekretariatsleder

Arbejdsopgaver

Støtte til ekstern funding

Arbejdsopgaver

 • Strategi for fondsansøgnnger og deadlines
 • Budgetstøtte, budgetgodkendelse og støttebreve til forskningsansøgninger
 • Feedback på bevillingsforslag + koordinering af intern peer review
 • Rekruttering (Emply) af adjunkt, lektor, professor
 • Registrering af forskningsansøgninger i ReAp og Workzone
 • Støtte til Forskningsudvalget
 • MBG Young Investigator Symposium
 • MBG postdoc forening
 • Indstillinger til forskningspriser og udvalg

Kommunikationssupport

Lisbeth Heilesen

Kommunikationskonsulent

Job description