Administration

Klik på billedet for større udgave

MBGs sekretariat

MBG's sekretariat tilbyder administrativ hjælp (hovedsageligt til senior VIP) inden for følgende områder:

Administrative systemer

 • Blackboard – Birgitte Larsen
 • Conference manager (tilmeldingssystem til konferencer, møder mv.) – Birgittte Larsen
 • Emply (online rekrutteringssystem) - vejledning i brug samt løsning af praktiske opgaver i systemet - Helle Homann (TAP + vid.ass./postdoc)/Mette Kirkegaard (adjunkt-, lektor- og professorstillinger)   
 • IDM/PURE - opsætning/rettelser af personer i PURE – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • IndFak - alle sekretærer
 • Labbook, alm. og administrator - Helle Homann (sammen med Katrine Hennings fra DANDRITE)
 • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer – Birgitte Larsen
 • ReAp (registrering af fondsansøgninger) - Mette Kirkegaard
 • Rejs ud - hjælp med rejseafregninger – alle sekretærer
 • Webshop (nøgle-/nøglekortsdepositum) - Dorte Abildskov
 • WorkZone (forskningsansøgninger, aftaler og adgange samt samarbejdsaftaler) - Birgitte Larsen

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Praktisk hjælp med undervisningsmaterialer – Rikke Mie Rahbek
 • Praktisk hjælp med eksamensopgaver – Rikke Mie Rahbek
 • Registrering af kurser og eksamener – Sara Lassen
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser – Sara Lassen
 • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Sara Lassen
 • Kursusevaluering – Sara Lassen
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Sara Lassen
 • Ph.d.-administration – Helle Homann (og Tina Stenshøj Kaysen)  
 • Studiepladser for studerende – Rikke Mie Rahbek /Dorte Abildskov

Rejser

Booking af lokaler og hoteller

Hvis tiden tillader det, kan sekretærerne (se listen til højre) hjælpe med at booke lokaler og hoteller samt bestille mad og drikkevarer til møder, eksamener, seminars, mv.

Kjeldgaard Lectures

 • Rikke Mie Rahbek

Brian Clark Biotech Lectures  

 • Mette Kirkegaarad 

Instituttets årsmøde

 • Lisbeth Heilesen

Infrastruktur

 • Fravær - send e-mail til fravaer@mbg.au.dk
 • Ferie, sygdom, barsel, etc. – vejledning og registrering – Dorte Abildskov
 • Kontorartikler - bestilling/opfyldning – Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov
 • Fotokopimaskiner - vedligehold/påfyldning – Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov
 • Filmdosimetre, fordeling/forsendelse – Rikke Mie Rahbek/Dorte Abildskov
 • Telefoner - bestilling/fejlmelding/beskatning – Dorte Abildskov
 • Arbejdsmiljø – Birgitte Larsen
 • Planlægning/gennemførelse af receptioner i forbindelse med jubilæer, pensionering mv. – Dorte Abildskov/ Birgitte Larsen

Nye medarbejdere

 • Introduktionsmateriale til nye medarbejdere – Dorte Abildskov
 • Adgangskort/nøgler Dorte Abildskov/ Rikke Mie Rahbek
 • Registrering af institut e-mail adresser (@mbg.au.dk) – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Tilføjelser/rettelser af personerprofiler i IDM/PURE profile – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • E-mail distributionslister – Rikke Mie Rahbek/Birgitte Larsen
 • Fotografering - Lisbeth Heilesen

Økonomi

 • Timelønning – forberedelse af ansættelse og betaling (SLS) – Helle Homann

Støtte til ekstern funding (Mette Kirkegaard)

Støtte til kommunikation og formidling (Lisbeth Heilesen)

Udvalgssekretærer

Udvalg:

Sekretær:

Arbejdsmiljøudvalg

Birgitte Larsen

Institutforum

Rikke Mie Rahbek

Samarbejdsudvalg

Dorte Abildskov

Ledelsesgruppen

NN

Ph.d.-programudvalg

Helle Homann

Forskningsudvalg

Mette Kirkegaard

Seminarudvalg

Rikke Mie Rahbek

Uddannelsesudvalg

Sara Lassen