Administration

MBG's sekretariat tilbyder administrativ hjælp (hovedsageligt til senior VIP) inden for følgende områder:

Administrative systemer

 • Blackboard – Sofie L.A. Gravesen
 • Conference manager (tilmeldingssystem til konferencer, møder mv.) – Birgittte Larsen
 • Emply (online rekrutteringssystem) - vejledning i brug samt løsning af praktiske opgaver i systemet - Helle Homann (TAP + vid.ass./postdoc)/Mette Kirkegaard (adjunkt-, lektor- og professorstillinger)   
 • IDM/PURE - opsætning/rettelser af personer i PURE – Sofie L.A. Gravesen/Birgitte Larsen
 • IndFak - alle sekretærer
 • Labbok, alm. og administrator - Helle Homann (sammen med Katrine Hennings fra DANDRITE)
 • PURE – hjælp til at oprette og rette profilsider/publikationer – Birgitte Larsen/Jette Odgaard Villemoes (kun for QGG i Foulum)
 • ReAp (registrering af fondsansøgninger) - Birgitte Larsen
 • Rejs ud - hjælp med rejseafregninger – alle sekretærer
 • Webshop (til salg, deposita, abonnementer mv.) - Dorte Abildskov
 • WorkZone (forskningsansøgninger, aftaler og adgange samt samarbejdsaftaler) - Birgitte Larsen

Studieadministration (bachelor, kandidat, ph.d.)

 • Praktisk hjælp med undervisningsmaterialer – Sofie L.A. Gravesen
 • Praktisk hjælp med eksamensopgaver – Sofie L.A. Gravesen
 • Registrering af kurser og eksamener – Katrine Hvid Kaisen
 • Opsætning og opdatering af kursusbeskrivelser – Katrine Hvid Kaisen
 • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Katrine Hvid Kaisen
 • Kursusevaluering – Katrine Hvid Kaisen
 • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Katrine Hvid Kaisen
 • Forsendelse og modtagelse af eksamensprotokoller, inkl. protokoller for bachelorprojekter - og speciale  – Katrine Hvid Kaisen
 • Ph.d.-administration – Helle Homann (og Camilla Steen Møller)
 • Studiepladser for studerende – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov

Rejser

Booking af lokaler og hoteller

Hvis tiden tillader det, kan sekretærerne (se listen til højre) hjælpe med at booke lokaler og hoteller samt bestille mad og drikkevarer til møder, eksamener, seminars, mv.

Kjeldgaard Lectures

 • Sofie L.A. Gravesen

Brian Clark Biotech Lectures  

 • Mette Kirkegaarad 

Instituttets årsmøde

 • Lisbeth Heilesen

Infrastruktur

 • Fravær - informer Birgitte Larsen /Dorte Abildskov
 • Ferie, sygdom, barsel, etc. – vejledning og registrering – Dorte Abildskov
 • Kontorartikler - bestilling/opfyldning – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Fotokopimaskiner - vedligehold/påfyldning – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Filmdosimetre, fordeling/forsendelse – Sofie L.A. Gravesen/Dorte Abildskov
 • Telefoner - bestilling/fejlmelding/beskatning – Dorte Abildskov
 • Arbejdsmiljø – Birgitte Larsen
 • Planlægning/gennemførelse af receptioner i forbindelse med jubilæer, pensionering mv. – Dorte Abildskov/ Birgitte Larsen

Nye medarbejdere

 • Introduktionsmateriale til nye medarbejdere – Dorte Abildskov
 • Adgangskort/nøgler Dorte Abildskov/Sofie L.A. Gravesen
 • Registrering af institut e-mail adresser (@mbg.au.dk) – Sofie L.A. Gravesen/ Birgitte Larsen
 • Tilføjelser/rettelser af personerprofiler i IDM/PURE profile – Sofie L.A. Gravesen/ Birgitte Larsen
 • E-mail distributionslister – Sofie L.A. Gravesen/ Birgitte Larsen
 • Fotografering - Lisbeth Heilesen

Økonomi

 • Timelønning – forberedelse af ansættelse og betaling (SLS) – Sofie L.A. Gravesen

Forskningsstøtte (Mette Kirkegaard)

Støtte til kommunikation og formidling (Lisbeth Heilesen)

Udvalgssekretærer

Udvalg:

Sekretær:

Arbejdsmiljøudvalg

Birgitte Larsen

Institutforum

Sofie L. Gravesen

Sandbjerg

Dorte Abildskov

LSU

Dorte Abildskov

Ledelsesgruppen

Lotte Tind

Ph.d.-programudvalg

Helle Homann

Forskningsudvalg

Mette Kirkegaard

Myndighedsbetjeningsudvalg

Johanna Höglund

Seminarudvalg

Sofie L.A. Gravesen

Uddannelsesudvalg

Katrine Hvid Kaisen

Fysisk placering

Forskerparken

 • Dorte Abildskov
 • Lisbeth Heilesen
 • Mette Kirkegaard
 • Lotte Tind

Biokæden

 • Sofie L.A. Gravesen
 • Helle Homann
 • Lotte Tind

Foulum

 • Birgitte Larsen
 • Lotte Tind

Flakkebjerg

 • Bende Astrup