Trivselsdag for laboranter

Laborantklubben på MBG afholdte en temadag om "Trivsel, motivation og arbejdsglæde" for instituttets laboranter torsdag d. 19. februar 2015 fra kl. 11-15 i AUs Konferencecenter.

Temadagen handlede om at vende fokus i en positiv retning og få sat trivsel, motivation og arbejdsglæde på dagsordenen og i højsædet, og endvidere være med til at bygge bro mellem instituttets geografisk spredte enheder. Et oplæg med Rektor Brian Bech Nielsen var en del af programmet.

Klik billederne for større udgave, og "blad" fra billede til billede med pilen foroven til højre på hvert billede.

108886 / i31