Værksted

Seddel til bestilling af service på værkstedet

Som et led i at strukturere og lette værkstedets opgaver bedes nedenstående ordreseddel udfyldt og afleveret sammen med den opgave/ydelse, som ønskes udført.

Ordreseddel - Word-fil - PDF-fil

Egenbetaling for værkstedsservice

Som et led i at få Instituttets økonomi til at balancere har Institutledelsen besluttet at dække dele af instituttets fællesudgifter gennem egenbetaling af værkstedets ydelser. Et sådant tiltag kan også være med til at sikre, at værkstedet kun løser de absolut mest nødvendige opgaver, så den høje belastning, de har oplevet, efter at to kolleger er holdt, kan mindskes.

Pr. 1. august 2016 er faktureringsprisen 300,- kr./time og opgøres i halve timer.

Eksempler på fakturering: betaling af flowbænkeeftersyn, betaling af centrifugeeftersyn, reparation af ikke-fælles udstyr, videnssøgning i forbindelse med løsning af opgaver og reparation af udstyr og justering af pipetter.

Fordeling af opgaver mellem instituttets medarbejdere og det tekniske personale ved NAT-TECH-BYG

NAT-TECH-byg varetager følgende opgaver:

 • Udvendigt vedligehold
 • Indvendigt vedligehold (overflader, døre, vinduer, fast inventar, belysning, herunder skift af pærer og lysstofrør)
 • Vedligehold, drift og justering af tekniske anlæg (varme, ventilation, køl, el, vand, kloak, CO2-anlæg, stinkskabe)
 • Bygningsalarmer
 • Bygningsændringer
 • Møblering af kontorer og laboratorier, herunder opsætning af reoler etc.
 • Indvendig skiltning
 • Anskaffelse og vedligehold af lovpligtigt brandudstyr
 • Aflåsning
 • Bortskaffelse af almindeligt og større anfald
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr på gangarealerne

Institut:

 • Vedligehold og reparation af ikke-fast udstyr
 • Håndtering af risikoaffald
 • Udlevering af nøgler og nøglekort
 • Frysealarmer
 • Vedligehold og reparation af opvaskemaskiner, autoklaver og flowbænke
 • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr i laboratorierne

Medarbejdernes arbejdsområder

Kristian Graf

har specielt kendskab til:

 • stål, metal og overfladebehandling samt bearbejdning
 • plast materialer samt bearbejdning heraf

Henrik Kolmos

har specielt kendskab til:

 • fejlsøgning af komponentfejl på print
 • fejlfinding på laboratorieudstyr
 • opbygning af elektronikken i laboratorieudstyr
 • rådgivning om økonomiske konsekvenser i forbindelse med reparation af elektronikken i udstyr

Opgaver for Kristian Graf og Henrik Kolmos:

Vedligeholdelse, fejlfinding og overvejende mekaniske reparationer på følgende udstyr:

 • opvaskemaskiner
 • osmose-vandbehandlingsanlæg
 • CO2-inkubatorer
 • ismaskiner
 • Millipore anlæg
 • pipetter
 • rysteinkubatorer
 • vacuumpumper
 • centrifuger/ultracentrifuger
 • elektronik opgaver (Henrik)
 • alle typer af udstyr der forefindes i laboratorier
 • autoklaver

Fremstilling af udstyr

 • I mindre omfang fremstilling af nyt udstyr til laboratorier og undervisning

Rådgivning

 • Rådgivning om økonomiske konsekvenser ved en eventuel reparation eller nyanskaffelse

Diverse


Opgaver for Tom Aagaard Mortensen    

Service, vedligehold. Fejlfinding på el-styringer og mekaniske apparater.

Servicemanualer skal være tilgængelige! Ikke alle leverandører vil udlevere servicemanualer og diagrammer.

Efter behov gives ydelserne til Øvelser, Biokæden, Forskerparken og  iNano.

 • Autoklaver
 • Opvaskemaskiner
 • Brudismaskiner
 • LAF-bænke, Test og kalibrering (Hvis servicemanual haves)!
 • Vandbehandlingsanlæg
 • RO-anlæg FP
 • Dbl. Destillation
 • ULTRA rent vand, Elga, Millipore mm.
 • Inkubatorer. Test og kalibrering
 • Drift af klimakamre
  - CTS anlæg, alarmovervågning, el-styring og lysstyring med DALI bus
  - Styring af fugtighed, temperatur, ventilation, lysstyrke og dagsrytme
  - Brine- og køleanlæg, varme- og fugtstyring, luftskifte og lufthastigheder
  - Renholdelse.
  - Varetage biologisk plantebeskyttelse og meget lidt vanding. Hjælp til førstegangsopsætning af planter i kamre
 • Køle- og fryseskabe / bokse +5/+2/-20/-80/-140
 • Alarmanlæg for frysere (-20,-80,-140C), køleskabe, kølerum, klimarum, CO2 inkubatorer mm.
 • Frysefælder
 • Nitrogen generatorer
 • Jetsug
 • Klimaskabe
 • Tørreskabe
 • Pipetter
 • F-Gas Autorisation. Ajourføring af lovgivning omkring håndtering og brug af kølemidler
 • Svejsning og slaglodning
 • Løsning af diverse specielopgaver for forskning
 • Bistand i forbindelse med reparation og/eller indkøb af apparatur, samt økonomisk konsekvens

Henning Buddig

Henning’s arbejdsopgaver er:

 • fejlsøgning af komponentfejl på print    
 • opbygning af elektronikken i laboratorieudstyr
 • rådgivning om økonomiske konsekvenser i forbindelse med reparation af elektronikken i udstyr
 • løsning af diverse specielopgaver for forskning
 • bistand i forbindelse med reparation og/eller indkøb af apparatur, samt økonomisk konsekvens
 • i mindre omfang fremstilling af nyt udstyr til laboratorier og undervisning


Vedligeholdelse, fejlfinding og reparationer på laboratorieudstyr:

 • Spektrofotometer
 • CO2-inkubatorer
 • Ultravand- ELGA anlæg
 • Auto pipetter
 • rysteinkubatorer
 • centrifuger   
 • Klimaskabe
 • Tørreskabe
 • PCR-maskiner
 • Vandbade
 • Strømforsyninger  
 • HPLC anlæg
 •  Gel Doc
 • UV-lys /  Foto lys mm.
 • Mikroskoper
 • DC motorer