Forskningsstøtte

Funding support

Mikkel Bjerg Kongsbak er instituttets kontaktperson ved Forskningsstøtteenheden.

Han kommer i Forskerparken hver torsdag kl. 9-12 på Mette Kirkegaards kontor.

Mette Kirkegaard er ansat ved instituttet til at hjæpe med funding.