Studieadministration

Studieadministration (bachelor, kandidat)

  • Praktisk hjælp i forbindelse med undervisningsmaterialer – Rikke Mie Rahbek
  • Praktisk hjælp i forbindelse med eksamensopgaver – Rikke Mie Rahbek
  • Tilmelding til kurser og eksamen – Sara O'Keefe
  • Oprettelse og vedligehold af kursusbeskrivelser – Sara O'Keefe
  • Undervisningsplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe
  • Kursusevalueringer – Sara O'Keefe
  • Eksamensplanlægning for kandidatkurser – Sara O'Keefe
  • Fremsendelse og modtagelse af protokoller til eksamen inkl. protokoller for bachelorprojekter og specialer – Sara O'Keefe